Skanska v České Republice
c

Betonárna Trmice

Věžová betonárna vybavená míchačkou TEKA s objemem záměsi 2 m3 a hodinovým výkonem 70 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhů kameniva a 5 druhů cementu.

Adresa: Přemysla Oráče, Trmice u Ústí nad Labem

 

Ve věcech poptávek a obchodu kontaktujte obchodní oddělení.

Ve věci provozních kontaktujte dispečink nebo vedoucího betonárny.

Obchodní referent

Milada Novotná
Contact

Ve věci poptávek do 500 m3 kontaktujte obchodního referenta

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková

Ve věci poptávek nad 500 m3 kontaktujte obchodního zástupce

Obchodní manažer

Ing. Denis Nanič

Dispečer

Pavel Neumann

Ve věci přímých dodávek telefonicky kontaktujte dispečera betonárny.

Vedoucí střediska

Jaroslav Kratěna

Regionální manažer

Luděk Linhart
Contact

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
An error has occurred while getting captcha image
Poslední úprava textu: 22.03.2024