Skanska v České Republice
c

Aplikace BIM

BIM je proces práce s BIM modelem a databází informací. Zde jsou jednotlivé ukázky oblastí BIM a jejich aplikace na projektech.

Detekce kolizí

4D plánování

Koordinace na stavbě

Bezpečnost práce

Facility management

Laserové skenování

Vizualizace

Výkazy výměr

Řízení strojů pomocí 3D

Mobilní aplikace

Detekce kolizí

Jeden z největších přínosů BIM modelování je nepochybně detekce kolizí. Za využítí programů a správného nastavení tolerancí se kontroluje model. Zároveň probíhá i manuální kontrola modelu. Nalezené kolize jsou v modelu označeny a  model navrácen projektantům k opravě

4D plánování

Na základě BIM modelu lze simulovat stavební harmonogram a logistické procesy na staveništi, což umožňuje vizuálně zobrazit jednotlivé procesy a odhalit tak případná zdržení a problémy v časové postupnosti jednotlivých úkonů.

Koordinace na stavbě

Při plánování a koordinaci na stavbě se využívá 3D model.  Pověřená osoba - BIM koordinátor zastřešuje komunikaci mezi projektantem a stavbyvedoucím a zajišťuje správu projektové dokumentace. Správnou koordinací na stavbě docílíme vyšší kvality, lepší správy nebo také bezpečnosti pracovníků.

Bezpečnost práce

Potenciál digitálních technologií, které jsou využívány k navrhování staveb je možné využít i k implementaci konceptu prevence rizik. BIM umožňuje virtuální kontrolu navržené stavby a zařízení staveniště, což eliminuje nebezpečí, které může vzniknout v průběhu výstavby.

Facility management

Pokud informační model prošel celým procesem návrhu, stává se z něj bohatý zdroj informací pro správu a údržbu stavby. Následné využívání BIM ve Facility management vede k výrazným úsporám při provozu objektu.

Laserové skenování

Laserové skenování usnadňuje přesné zaměření stávajícího stavu objektu, pozemku, atd. Pracuje se s mračnem bodů, které se neimportuje do BIM programů. Zpřesnění informačního modelu, pak umožňuje lepší implementaci prvků v rámci návrhu objektu.  

Vizualizace

Využíváme dva druhy vizualizace. Jako první to je vizualizace pro klienta, kdy se ve 3D modelu přidají reálné textury a tvoří se krásné vizualizace, které si klient, investor nebo architekt může prohlížet jako 360° fotky nebo procházet modelem ve virtuální realitě. A druhý způsob slouží pro realizaci prací na stavbě a průběh projektování. Kdy se nahlíží do koordinačního modelu. To pomáhá pro lepší představu a koordinaci prací.

Výkazy výměr

Dílčí výkazy výměr získané z informačního modelu slouží jako podklad pro vypracování kompletního rozpočtu rozpočtářem. Dále se využívají také kontrole skutečného objemu materiálu oproti předpokládanému. 

Řízení strojů pomocí 3D

Data z modelu mohou být využívána u strojů jako jsou např.: rypadla, grejdry, tunelářské vrtací soupravy, dozery.. Stroje jsou řízené velmi přesně pomocí GPS. Tím umožňují provádět velmi přesné výkopy a snížit náklady na geodetické práce. 

Mobilní aplikace

Usnadňují papírovou práci na stavbě. Umožňují mít všude s sebou veškeré dostupné informace o projektu. Obsahují vlastnosti prvků, ověrování rozměrů a vzdáleností a také procházení celého modelu.

Poslední úprava textu: 05.12.2017