Skanska v České Republice
c

Přechod na systém Oracle

Od ledna 2024 přejdou společnosti Skanska působící v České republice na nový podnikový systém Oracle. Tento systém nám umožní lepší řízení finančních, obchodních a nákupních aktivit, a jsme přesvědčeni, že usnadní naši vzájemnou spolupráci i vám.

I když předpokládáme, že dopad na vás a naši každodenní spolupráci bude minimální, zavedení nového systému si vyžádá některé změny, na které bychom vás rádi v předstihu upozornili.

Jaké změny se vás budou týkat?

Vyberte obchodní jednotku Skanska, se kterou spolupracujete.

Jak nám nyní můžete pomoci?

Prosíme o zaslání všech faktur a finančních transakcí za úkony, které byly realizovány do konce listopadu 2023 a předpoklad fakturace za prosinec 2023 (dohadné položky), a to nejpozději do 8. prosince 2023.

Po tomto termínu bude zahájen přenos dat do nového systému. Včasným zasláním nám pomůžete předejít případným potížím při přechodu na nový systém a standardnímu vyřízení všech požadavků.

Zpracování faktur, finanční a další systémové transakce budou opět možné po spuštění nového systému Oracle ERP. I po dobu přechodu na nový systém budou všechny naše finanční závazky plněny.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte přímo na kontaktní osobu ve společnosti Skanska.