Skanska v České Republice
c

Akreditovaná laboratoř

Zaručená kvalita nabízeného výrobku – jedna ze služeb, kterou můžeme nabídnout navíc oproti ostatním konkurentům.

Zkušební betonový vzorek

Pro kontrolu kvality jsme vybudovali v každé betonárně laboratoř, která ověřuje nejen kvalitu vyrobené betonové směsi, ale i kvalitu vstupních materiálů (písků, drtí, cementů apod).

Všechny provozní laboratoře jsou řízeny akreditovanou centrální laboratoří v Praze – Letňanech, která provádí průkazní zkoušky a vystavuje protokoly o těchto zkouškách.
Kvalita výroby je dokladována souhrnnými protokoly o krychelných zkouškách pevnosti betonů v tlaku po 28 dnech a je již zahrnuta v ceně. Ostatní zkoušky betonů je nutno objednat zvlášť.


Hlavní technolog

Pavel Zelinka

Vedoucí pracoviště Letňany

Jan Kořený, Ing.

Vedoucí pracoviště Olomouc

Pavel Zatloukal
Poslední úprava textu: 10.10.2017