Skanska v České Republice
c

Betonárna Praha Uhříněves

Věžová betonárna s vybavenou míchačkou STETTER BHS o objemu záměsi 2 m3 s hodinovým výkonem 80 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace, lehčené betony. Pro výrobu je používáno 5 druhů kameniva a 4 druhy cementu.

Adresa: Františka Diviše, Praha 10 - Uhříněves

Regionální manažer

Luděk Linhart

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková

Obchodní zástupce

Denis Nanič

Vedoucí střediska

Jaroslav Váňa

Dispečer

Jiří Kokoška

Ve věci přímých dodávek kontaktujte dispečera betonárny telefonicky.

Ve věci cenových nabídek nebo uzavření smluvního vztahu kontaktujte obchodního zástupce.

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
Poslední úprava textu: 10.10.2017