Skanska v České Republice
c

Oznámení o nahrávání hovorů

S ohledem na to, že se společnost Skanska Transbeton, s. r. o. rozhodla nahrávat telefonické hovory v rámci zkvalitnění svých služeb a při nahrávání telefonických hovorů zpravidla dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak klientů, tak třetích osob (např. potenciálních klientů), Skanska Transbeton, s. r. o. tímto poskytuje dotčeným osobám v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů následující informace týkající se uvedeného způsobu zpracování osobních údajů.

Správcem takto zpracovávaných osobních údajů je Skanska Transbeton, s. r. o., IČO: 60471778, se sídlem Toužimská 664, Praha 9 - Letňany, 199 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 25984. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zkvalitnění svých služeb, plnění smluvních povinností správce, a abychom měli kontrolu nad tím, jak naši pracovníci plní vůči Vám své povinnosti. Nahrávky rovněž mohou sloužit jako důkaz v případném soudním či správním řízení.


Správce uchovává nahrávky po dobu stanovenou právními předpisy a z důvodu oprávněného zájmu (např. telefonické úpravy objednávek) po dobu, kdy jsou klient nebo správce oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky z takové komunikace vzešlé. S ohledem na uvedené budou nahrávky uchovávány po dobu do 1, 3, 6, 12 měsíců, a to dle vyhodnocení ze strany správce (předmět hovoru a volající osoba).


S ohledem na to, že je nahráván telefonický hovor, není dopředu možné identifikovat, kterých osobních údajů se tento způsob zpracování bude týkat, proto půjde o takové osobní údaje, které nám sdělíte během telefonického hovoru. Pravděpodobně půjde o následující kategorie osobních údajů, a to Vaše základní identifikační údaje, popisné a kontaktní údaje.


Zpracování Vašich osobních údajů bude v tomto případě probíhat následujícími způsoby, zejména půjde o shromažďování údajů, jejich ukládání na nosiče dat, zpřístupňování, používání, předávání, uchovávání, blokování a likvidaci osobních údajů.


Nahrávky (resp. v nich obsažené osobní údaje) mohou být zpřístupněny pověřeným pracovníkům správce, dále státním dozorčím orgánům, osobám, kterým je nutné osobní údaje zpřístupnit na základě a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů. Dále také subjektům, kterým je správce oprávněn osobní údaje zpřístupnit za účelem ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy nebo z vlastního smluvního vztahu. Případně také společnostem, které vykonávají činnost pro správce na základě smluv o zpracování osobních údajů, při kterých takové společnosti budou vystupovat jako zpracovatelé osobních údajů.

Poslední úprava textu: 11.02.2022