Skanska v České Republice
c

Betonárna Praha Letňany

Věžová betonárna STETTER V2M vybavená míchačkou STETTER BHS s objemem záměsi 2 m3 a hodinovým výkonem 80 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhů kameniva a 5 druhů cementu.

Adresa: Toužimská 664, Praha 9 - Letňany

Regionální manažer

Luděk Linhart

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková

Vedoucí střediska

Vítězslav Horák ml.

Dispečer

Josef Mozol, Šárka Brázová, Michal Krejčí

Ve věci přímých dodávek telefonicky kontaktujte dispečera betonárny.

Ve věci cenových nabídek nebo uzavření smluvního vztahu kontaktujte obchodního zástupce.

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
Poslední úprava textu: 10.10.2017