Skanska v České Republice
c

Pro dodavatele

Ať už stavíme moderní kanceláře a byty, novou část dálnice nebo rychlejší železniční spojení, naši dodavatelé a partneři jsou důležití pro náš úspěch.

Wandsworth Moreton Street Tunnel - pokládka kabelů

S účinností od 1. 1. 2018 se změnilo daňové identifikační číslo společností Skanska a.s. a Skanska Residential a.s., které jsou nově registrovány jako DPH skupina.
DIČ: CZ699004845
Identifikační čísla obou společností zůstávají stejná. 

Předkvalifikace dodavatelů

Spolupracujeme s dodavateli, kteří sdílejí náš závazek být bezpeční, ekologičtí, zaměstnanecky různorodí a etičtí.
Pracujeme na rozvoji spolupráce, kde se můžeme úzce podílet na vývoji řešení, která snižují náklady, řídí rizika a zlepšují standardy udržitelnosti. Máme strukturovaný program řízení vztahů a rozvoje.
Většinou spolupracujeme s malými a středně velkými firmami, které jsou často blízko našim projektovým místům a kancelářím – pomáháme tak podporovat místní obyvatele a ekonomiku.

Pokud jste dodavatel, který má zájem se předkvalifikovat, registrujte se na stránkách předkvalifikace dodavatelů.

Poslední úprava textu: 09.04.2024