Skanska v České Republice
c

Geodetické práce

Nabízíme veškeré geodetické práce, naší specializací je železniční geodézie, ale máme dlouholeté zkušenosti i v oboru silničního a pozemního stavitelství.

Zajistíme pro vás

 • vytyčovací práce
 • zaměřování skutečného provedení
 • zaměřování podkladů pro projekt
 • kontrolní měření
 • měření ploch a kubatur
 • zhotovení profilů terénem, stavebním nebo inženýrským objektem či vodním tokem
 • zpracování geodetické dokumentace pro správce inženýrských sítí
 • zpracování souborných geodetických dokumentací pro investora
 • měření posunů a přetvoření
 • budování bodových polí a vytyčovacích sítí
 • speciální práce související s železničním i tramvajovým svrškem ( např. prostorové měření koleje pomocí APK, provizorní i definitivní zajištění koleje, speciální práce – nástupiště, vyhybky,...)
 • geometrické plány
 • práce odpovědného geodeta na stavbách
 • měření prostorového modelu dronem

Oprávnění a certifikace

 • Vlastníme veškerá úřední oprávnění pro výkon zeměměřických činností a veškerá oprávnění pro geodetické práce na stavbách SŽDC (vstupy do kolejí, G-01+G-02, osvědčení pro montáž konzolových značek aj.).

Jsme připraveni rychle reagovat na vaše požadavky

 • Na vyžádání vám zašleme náš vzorový ceník prací.
 • Rádi vypracujeme cenovou nabídku, uzpůsobenou na základě vašich požadavků.
 • V případě větších objemů prací nabízíme výrazné množstevní slevy.
 • Za svou prací si stojíme a plně za ni ručíme – nejen svou odborností, ale také dokladově.
 • Měření provádíme zásadně dle požadovaných norem a předpisů a zásadně jen kalibrovanými a pravidelně kontrolovanými přístroji.
 • Jsme schopni přímo v terénu pružně reagovat na vaše požadavky a zároveň umíme řešit i nesoulady v projektech přímo na místě měření.
Poslední úprava textu: 10.10.2017