Skanska v České Republice
c

Vnitřní oznamovací systém

Informace dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsou zveřejněny pro jednotlivé povinné subjekty níže.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Skanska, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve společnosti Skanska. Více informací najdete v přiložených dokumentech na této stránce.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec společnosti Skanska nebo osoba vykonávající ve společnosti Skanska dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení lze zaslat také poštou na adresu Skanska a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno. V takovém případě je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT – výhradně k rukám Ondřeje Navrkala“ nebo „NEOTVÍRAT - výhradně k rukám Kláry Hořejšové“.

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.

Více informací o vnitřním oznamovacím systému najdete v Pravidlech podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, která najdete ke stažení na této stránce.