Skanska v České Republice
c

Betonárna Praha Chodov

Mobilní betonárna STETTER V2M vybavená míchačkou STETTER BHS o objemu záměsi 2 m3 s hodinovým výkonem 80 m3 betonové směsi.

Sezónní automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 5 druhů kameniva a 3 druhy cementu.

Adresa: Na Jelenách, Praha 4 - Chodov

Regionální manažer

Vítězslav Horák

Obchodní zástupce

Milada Novotná

Vedoucí střediska

Jaroslav Váňa

Dispečer

Miloslav Kopecký

Ve věci přímých dodávek kontaktujte dispečera betonárny telefonicky.

Ve věci cenových nabídek nebo uzavření smluvního vztahu kontaktujte obchodního zástupce.

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
Poslední úprava textu: 10.10.2017