Skanska v České Republice
c

Obalovny

V rámci ČR provozujeme 11 moderních a výkonných obalovacích souprav pro výrobu asfaltových směsí pro hutněné asfaltové vrstvy a jednu obalovací soupravu pro výrobu litých asfaltů. Sedm obaloven vlastníme přímo, zbývajících pět je provozováno s obchodními partnery. V SR jsme přímými vlastníky jedné obalovací soupravy, další tři provozujeme ve sdružení.

Obalovna Pardubice

V rámci naší skupiny jsou v ČR obalovny řízeny a spravovány prostřednictvím dceřiné společnosti Skanska Asfalt s.r.o., dále padesátiprocentním podílem v partnerských podnicích Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o., Pražská obalovna Herink, s.r.o., Jihomoravská obalovna s.r.o. a UNIASFALT s.r.o. Na Slovensku jsme prostřednictvím Skanska SK a.s. jediným vlastníkem obalovny Veľká Ida. V ČR a SR takto disponujeme 15 moderními obalovacími soupravami pro výrobu hutněných obalovaných směsí a litých asfaltů. Kvalita a udržitelný vývoj jsou zajištěny prostřednictvím akreditované laboratoře a dále kontrolními laboratořemi na všech provozech a díky úzké spolupráci s technology napříč společností Skanska po celém světě.
Realizaci asfaltových technologií provádíme prostřednictvím našich regionálních závodů.

Odpovědný přístup k životnímu prostředí

Jedna z hlavních hodnot společnosti Skanska je odpovědný přístup k životnímu prostředí. Důležitou součástí této oblasti je sledování a vyčíslení vlivů jednotlivých výrobních procesů a použitých materiálů na životní prostředí z pohledu klimatických dopadů na Zemi (uhlíková stopa) – k tomu používáme metodiku Analýza životního cyklu (LCA). Na základě výstupů LCA pak můžeme deklarovat Prohlášení o vlivu produktu na životní prostředí (EPD). Analýzu LCA jsme v loňském roce zpracovali pro dva druhy asfaltových směsí, jeden s použitím 18 % asfaltového recyklátu (R-mat.) a druhý bez R-materiálu a EPD k těmto druhům směsí prošla úspěšně ověřením certifikační autoritou, společností VÚPS. Jsme tak první stavební společnost v ČR, která má pro tento druh výrobku (asfaltová směs) ověřené EPD a navíc máme vyčísleno, že výrobou směsí s použitím R-materiálu snižujme uhlíkovou stopu (při 18% podílu R-mat. o 13%).

Jednatel společnosti

Ing. Michaela Wranová
Poslední úprava textu: 31.08.2023