Skanska v České Republice
c

Betonárna Praha Ruzyně

Věžová betonárna vybavená míchačkou STASIS Ce 55 o objemu záměsi 1 m3 s hodinovým výkonem 50 m3 čerstvého betonu.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhů kameniva a 3 druhy cementu.

Adresa: U Prioru, Praha 6 - Ruzyně

Regionální manažer

Luděk Linhart

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková

Obchodní zástupce

Denis Nanič

Vedoucí střediska

Václav Váňa

Dispečer

Zdeněk Kern

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
Poslední úprava textu: 10.10.2017