Skanska v České Republice

Diverzita a inkluze

Diverzita a inkluze

Naším cílem je být uznávaným lídrem v oblasti diverzity. Jsme přesvědčeni, že chceme-li být skutečně rozmanití, musíme být inkluzivní organizací, která zrcadlí společnost, v níž pracujeme.

Daří se nám díky tomu, že přijímáme naše odlišnosti, včetně rozdílného sociálního původu, etnické příslušnosti, hendikepů, pohlaví, věku, náboženství a sexuality.

Pokud jsou si lidé příliš podobní, bývají také jejich názory stejné. Diverzita otevírá bohatý potenciál pro nové způsoby myšlení a pomáhá nám vytvářet úspěšné a vítězné týmy.

Jako odvětví stojíme před velkou výzvou, jak získat, udržet a rozvíjet pracovité a talentované lidi, které potřebujeme k realizaci velkých projektů plánovaných na příští roky.

Jiný způsob myšlení

 

Je potřeba, abychom přemýšleli jinak a hledali odpovědi na nelehké otázky. Mezi ty například patří:

  • Jaké jsou překážky pro vytvoření rozmanitějšího pracovního prostředí?
  • Co brání lidem v tom, aby chtěli nastoupit do stavebnictví?
  • Jak můžeme dosáhnout toho, aby na vedoucích pozicích pracovalo více žen?

 

Naším cílem je zajistit, aby na všech úrovních a ve všech částech našeho podniku panovala inkluzivní kultura, kde se oceňují rozdíly a přijímá individualita.

To je podpořeno naším etickým kodexem, který podporuje zájem lidí z různých prostředí o práci u nás.

Náš inkluzivní přístup...

... má více než 125 let staré kořeny ve Švédsku, kde ho v roce 1887 zahájil Rudolf Frederik Berg.

 

Berg byl průkopníkem v sociální oblasti, svým zaměstnancům poskytoval zdravotní péči a péči o děti, zřídil v Malmö obecný úřad práce a ručil za půjčky - podporoval tak výstavbu vlastnického bydlení pro dělníky. Stejně jako tehdy se i dnes soustředíme na to, abychom pro komunity, ve kterých pracujeme,  byli přínosem, a abychom dělali správné věci pro naše zaměstnance.

Číst více
Zavřít