Skanska v České Republice
c

Virtuální a rozšířená realita

Virtuální a rozšířená realita existuje několik let ale ve stavebnictví se začíná čím díl více využívat pro zlepšení představivosti. Cílem je prezentovat 3D model v reálném měřítku a pokročilá technologie umožňuje snímat i pohyb po prostoru.

3D brýle pro virtuální a rozšířenou realitu

Cílem je prezentovat 3D model v reálném měřítku. Pokročilá technologie umožňuje snímat a simulovat pohyb v prostoru navrhovaného objektu. Více o virtuální a rozšířené realitě naleznete zde

Automatizace strojů

Automatizace strojů přináší celou řadu benefitů. 3D modely jsou nahrávány do 3D řízených strojů. Poklady zpřesňují a zjednodušují práci na stavbě. 

Automatizace strojů - video

BIM Facility management

BIM Facility management je o práci s daty, o minimalizaci papírové formy a využití digitální podoby.

3D Tisk

Tvorba fyzického modelu z digitální 3D předlohy. Materiál je postupně nanášen v jednotlivých vrstvách, tím lze docílit vytvoření přesného výsledku.

Digitalizované práce na stavbě: Smart a Cloud řešení

Nasazením tabletů při realizaci bylo docíleno omezení práce s klasickou papírovou podobou dokumentů a zajištění aktuálnosti podkladů při práci na stavbě.

Poslední úprava textu: 21.02.2018