Skanska v České Republice

Technický výzkum a inovace

Technický výzkum a inovace

Inovativní a udržitelná řešení ve stavebnictví jsou klíčovou oblastí strategie Skanska. Zaměřujeme se především na udržitelnou stránku našich produktů a služeb, potřeby zákazníků, trvanlivost, produktivitu a další aspekty podporované BIM a digitalizací.

Spolupracujeme s externími partnery - univerzitami, výzkumnými institucemi, startupy a dodavateli.

Hlavní oblasti, na které se zaměřujeme

Pokud máte zájem o více informací z oblasti technologického výzku a inovací, neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Bohuslav Slánský PhD.

Head of Technical Development and Innovation

Contact

Martyna Rabenda

Technical Research and Innovations Specialist

Contact

Ing. Richard Dvořák

Technical Research and Innovations Specialist

Contact

Naše současné projekty

  • Komplexní využití produktů fluidního spalování v zemních pracích

    CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024526, AshRoad
  • Ekologický beton s nižší uhlíkovou stopou a s využitím druhotných surovin a jeho nové aplikace pro stavební konstrukce

    01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024549, GCON

Podívejte se na naše další inovativní produkty a služby