Skanska v České Republice
c

Železniční stavitelství

Více než 60 let budujeme kolejové stavby na českém a slovenském trhu.

Automatická strojní podbíječka kolejí a výhybek Plasser&Theurer UNIMAT 09-4X4/4S

Jsme dodavatelem všech typů kolejových staveb v celém jejich životním cyklu, od výstavby přes údržbu až po jejich rekonstrukci. Díky svým mnohaletým zkušenostem a využívání moderních technologií dokážeme garantovat včasnou a kvalitní realizaci zakázek velkého rozsahu, a to jak v oblasti inženýringu, tak v oblasti jednotlivých realizací.

Železnice

Provádíme modernizace, údržbu a rekonstrukce železničních koridorů, regionálních tratí, železničních stanic a vleček včetně silnoproudých a slaboproudých technologií. Stavíme železniční mosty, podchody, propustky, odvodňovací systémy a provádíme protihluková opatření. Dále poskytujeme služby v oblastech kolejová mechanizace a geodézie.

Městská kolejová doprava

Jako významný dodavatel kolejového svršku pražského metra a tramvajových tratí provádíme dodávky technologických celků i speciálních konstrukcí a to jak při výstavbě, tak při rekonstrukcích.

Poslední úprava textu: 14.10.2020