Skanska v České Republice
c

Silniční stavitelství

Naším dalším oborem jsou dopravní stavby. Umíme vést dálnici vysoko nad údolím, překřížit řeku železničním mostem a mnohem více.

Stavba D1 - úsek 12

Silniční stavby

Pro vaši plynulou a bezpečnou jízdu stavíme kvalitní silnice, dálnice, rychlostní nebo městské a komunikace. Umíme vybudovat i parkoviště, kruhové objezdy nebo letištní plochy.

Mosty

Ve stavbě mostů a mostních konstrukcí máme více než padesátiletou praxi. Umíme postavit dálnici vysoko nad údolím i překřížit řeku železničním mostem. Stejně tak zvládneme rekonstruovat či modernizovat mosty, které vybudovali naši předkové.

Podzemní stavby

Pokud silnici či železnici stojí v cestě kopec nebo hora, není to pro nás nepřekonatelná překážka. V tunelech, které jsme vyhloubili, jezdí automobily i vlaky nebo rozvádějí pod ulicemi měst inženýrské sítě.

Specializové činnosti

Umíme recyklovat asfaltové vrstvy za studena na místě, provádíme speciální práce jako výrobu drceného kameniva a zlepšování zemin či výstavbu inženýrských staveb. Dovedeme vybudovat cyklostezku i zpracovat geodetický průzkum. Zabýváme se rovněž dodávkou, montáží a rekonstrukcí silničních svodidel či protihlukových stěn.
Nezapomínáme ani na programy rekultivace krajiny odstraňující nejzávažnější poškození přírody, čímž přispíváme k jejímu zachování pro další generace.

 

Referenční stavby

Silnice

Mosty

Poslední úprava textu: 10.10.2017