Skanska v České Republice

Chceme být dobrým sousedem

Chceme být dobrým sousedem

V hodnotách, na kterých stavíme, se odráží zájem o dění kolem nás. Nejsme lhostejní k potřebám znevýhodněných a ohrožených skupin, ale i běžných spoluobčanů, kterých se dotýká naše činnost. Využíváme při tom své znalosti, schopnosti a skvělé týmy, které jsou ochotny překročit rámec svých běžných povinností.

Tvoříme město spolu s jeho obyvateli

Každé místo má svou historii, kvality, jedinečnost. Jsou s ním spojeni lidé, kteří k němu mají vybudovaný vztah. Při výstavbě nového projektu dochází vždy ke změnám, které mají na lokalitu i starousedlíky zásadní dopad, a naším úkolem je vztah místních k rozvíjené části města pochopit a smysluplně s ním pracovat. Používáme k tomu nástroj veřejné participace, kdy širší veřejnost zapojujeme už do prvotních fází plánování. Získáváme tak cennou zpětnou vazbu o charakteru a potenciálu daného místa, a do projektu se dostávají funkce a služby, které v lokalitě doposud chyběly. Naplní tak potřeby nejen nových obyvatel, ale i starousedlíků a městské části.

Projekty Modřanský cukrovar a Michelské pekárny jsou našimi prvními developerskými projekty, které vznikly ve spolupráci s veřejností. V Modřanském cukrovaru zapojujeme i české umělce v soutěži o funkční umělecké prvky do veřejného prostranství Art.cukrovar.

Vytváříme místa pro relax i setkávání

Pozemky, kde do budoucna vyroste nová čtvrť, dočasně otevíráme místním pro jejich společenské a sportovní vyžití. Založili jsme tak už komunitní centrum Cukrkandl v Modřanech s cyklokavárnou, bikrosovou dráhou, parkour parkem, komunitními záhony a sportovními hřišti. Podobné vyžití najdou i obyvatelé Prahy 9 v Colben Centru, kde do budoucna vzniknou další etapy čtvrti Emila Kolbena.

Cukrkandl v Modřanech je otevřen od dubna do října

Také u zrodu volnočasového Parku Botanica v městské části Praha 5 stáli samotní obyvatelé lokality. Park jsme předali k užívání veřejnosti na podzim 2018.

Na naučné stezce v nově vznikající čtvrti Emila Kolbena v pražských Vysočanech se dozvíte zajímavé informace nejen o samotném Kolbenovi a jeho rodině, ale také o městské zeleni, biodiverzitě nebo jak šetřit vodou.

Tím, že máme možnost spolu s veřejností přetvářet veřejný prostor v lokalitách, kde stavíme, se nám daří naplňovat své poslání nebýt jen developerem, který staví byty, ale tím, kdo tvoří domovy.


— Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential —

Týden dobrovolnictví - „Podej ruku“

Záleží nám na životě a zdraví našich pracovníků, ale také znevýhodněných skupin spoluobčanů a těch, kterých se dotýká naše činnost. Během pravidelného týdne dobrovolnictví - „Podej ruku“ pomáháme ve školách, školkách, domovech dětí i domovech pro seniory, spolupracujeme s vedením měst a zvelebujeme veřejná prostranství. Profesní formou dobrovolnictví je sdílení našich odborných znalostí, například v oblasti požární bezpečnosti, BOZP či hospodaření s energií, teplem a vodou. Každý z nás tak může pomoci tam, kde to dává smysl.

Pomoc Ukrajině

Na jaře 2022 byly středoevropské země zasaženy přílivem uprchlíků z napadené Ukrajiny. Naši agilní dobrovolníci se zapojili do rekonstrukce vybydleného pražského domu a v rekordně krátké době se nám podařilo opravit a vybavit celý dům s osmi bytovými jednotkami. Bezpečí tu našly rodiny s dětmi prchající před ruskou agresí.

Strom splněných přání

Před jedenácti lety naši zaměstnanci sami vymysleli způsob, jak splnit vánoční přání několika dětem z dětských domovů. Nyní stovky kolegů v pěti zemích plní přání dětem, které nemají to štěstí mít laskavou rodinu, rodinám v sociální nouzi, opuštěným seniorům nebo mladým dospělým, kteří právě opustili brány dětského domova a vykročili do života.

Předvánoční čas si již nedovedeme představit bez této charitativní akce, která pomáhá těmto lidem rozzářit oči a vykouzlit úsměv na tváři u vánočního stromu.