Skanska v České Republice
c

Betonárna Praha Řeporyje

Věžová betonárna STETTER V2M vybavená míchačkou STETTER – BHS o objemu záměsi 2 m3 s hodinovým výkonem 80 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhů kameniva a 4 druhy cementu.

Adresa: K Třebonicům - plocha CP1, Praha 5 - Řeporyje

 

Ve věcech poptávek a obchodu kontaktujte obchodní oddělení.

Ve věci provozních kontaktujte dispečink nebo vedoucího betonárny.

Obchodní referent

Milada Novotná
Contact

Ve věci poptávek do 500 m3 kontaktujte obchodního referenta

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková

Ve věci poptávek nad 500 m3 kontaktujte obchodního zástupce

Obchodní manažer

Ing. Denis Nanič

Dispečer

Miroslav Kuška, Arnošt Pazdera

Ve věci přímých dodávek kontaktujte dispečera betonárny telefonicky.

Vedoucí střediska

Václav Váňa
Contact

Regionální manažer

Luděk Linhart
Contact

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
An error has occurred while getting captcha image
Poslední úprava textu: 15.10.2023