Skanska v České Republice
c

Obalovna Vígľaš

Obaľovačka asfaltových zmesí Vígľaš (Zvolen) Uniasfalt s.r.o.

Adresa prevádzky: Lom Vigľaš, 962 02 Vígľaš
Tel.: +421 455 380 121

Vedúci obaľovačky: Ing. Dušan Chylo
Mob.: +421 907 627 467
E-mail: Contact

Poslední úprava textu: 10.10.2017