Skanska v České Republice
c

Obalovna Vígľaš

Obaľovačka asfaltových zmesí Vígľaš (Zvolen) Uniasfalt s.r.o.

Adresa prevádzky: Lom Vigľaš, 962 02 Vígľaš
+421 455 380 121

Vedúci obaľovačky
Ing. Dušan Chylo

+421 907 627 467
Contact

Poslední úprava textu: 10.10.2017