Skanska v České Republice
c

Externí poradenství

S využitím BIM metod máme několikaleté zkušenosti. Aplikujeme jej v celém rozsahu projektů komerčního, rezidenčního developmentu a infrastrukturních staveb.

Vizualizace Řízení letového provozu ČR, s.p., Nová řídicí věž v Praze

BIM je soubor procesů informačního modelování – vytváření, aktualizace, užití a správy dat o stavebním projektu s cílem optimalizovat jej, spořit náklady a dosáhnout odpovídající přidané hodnoty.

V praxi je tato oblast spojena zejména s digitálním modelem stavby, informačními a komunikačním technologiemi a souvisejícími informačními systémy používané v přípravě projektu, výstavbě a správě stavby.

Ve společnosti SKANSKA se věnujeme inovacím a digitalizaci. Jsme leadry na trhu v oblasti informačního modelováni staveb (BIM).

Za poslední dva roky jsme získaly ocenění BIM stavba roku Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, poprvé za budovu Corso Court následně pak za budovu Five, oba projekty jsou kancelářskými budovami v Praze.

Katalyzátorem inovativních metod a zaváděním efektivních přístupů je Skanska Global BIM Expert Group podílející se mezinárodně na projektech v rámci celé skupiny.

Poslední úprava textu: 26.11.2018