Skanska v České Republice
c

Aplikace BIM

BIM můžeme definovat jako databázi informací zahrnující kompletní data jak geometrické tak i negeometrické od prvotního návrhu až po její demolici. Shrnutí aplikací BIM podél projektového managementu je uvedeno níže:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

Výhody BIM pro zhotovitele:

Pro zhotovitele představuje BIM především aktuální a spolehlivou dokumentaci stavebního projektu. Nicméně zhotovitel není pouze uživatelem modelu, ale zároveň důležitým spoluautorem, protože aktualizuje model v závislosti na skutečném stavu stavby a použitých výrobcích.

  • Vždy aktualizovaná a dostupná dokumentace
  • Lepší kvalita návrhů, detekce kolizí, eliminace chyb ve výrobě z důvodu nekvalitního projektu
  • Kontrola dodržování časového a finančního plánu
  • Rychlejší zpracování výkazů výměr (rozpočtář, kalkulant)
  • Lepší plánování a koordinace na stavbě

Výhody BIM pro investora

Primární výhodou pro investora je především možnost průběžně kontrolovat stav návrhu projektu. Vypracováním například kontrolních posudků a analýz na základě BIM modelu je hlavním nástrojem pro kontrolu realizace a stavu stavby.

  • Kontrola a transparentnost ve všech fázích projektu
  • Kvalitně zpracovaný model má kladný vliv na rozhodování a řízení změn v průběhu projektu
  • Snížení rizika spojeného s přenosem informací a tím i času a nákladů
  • Bohatý zdroj informací pro Facility Management a pro provozní fázi projektu
Poslední úprava textu: 26.11.2018