Skanska v České Republice
c

Cost management

Jsme jediná stavební firma, která aktivně spolupracujeme s ÚRS Praha, a.s. na projektu "Rozvoj informačního modelování budov (BIM) pro oceňování stavební produkce"

Zaměřujeme se na různé oblasti COST managementu:

  • Tvorba cenových analýz rozpočtu stavby
  • Stanovení nákladů životního cyklu LCC
  • Tvorba soupisu prací z informačního modelu stavby ve struktuře CS ÚRS
  • Vizualizace průběhu výstavby ve vazbě na předpokládané náklady
  • Řízení nákladů projektu pomocí BIM modelu ONLINE (software je dostupný na všech mobilních zařízení!)
  • Školíme jak pracovat s BIM modelem pro tvorbu výkazu výměr
  • Školíme v moderních software nástrojích pro různé sekce cost managementu
Poslední úprava textu: 10.12.2018