Skanska v České Republice
c

Šetrné stavitelství

S růstem měst se zvyšuje i znečištění ovzduší. Ve společnosti Skanska věříme v environmentální vzdělávání a budování ekologicky uvědomělé společnosti. Zelená budova je strategickým krokem směrem k udržitelnému rozvoji.

Fasáda kancelářské budovy Visionary

Díky použitým technologiím jsou budovy efektivnější z hlediska spotřeby zdrojů, pohodlnější, zdravější a do budoucna zajišťují kontrolu rizika spojeného s rostoucími cenami energií. Podle našeho názoru je to to nejlepší, co můžeme udělat jak pro naše životní prostředí, tak zákazníky.

Poslední úprava textu: 10.10.2017