Skanska v České Republice
c

Green thinking

Skanska a okolní prostředí

Uvědomujeme si, že svými výrobními a dalšími činnostmi ovlivňujeme stav životního prostředí v zemích, v nichž působíme. Přijímáme odpovědnost vůči budoucím generacím, a proto svůj další rozvoj zakládáme na vyváženém sladění ekonomického růstu a ochrany životního prostředí.

Sustainable Case Studies

Pro veřejnost a potenciální zákazníky zpracováváme případové studie (Sustainable Case Studies) popisující úspěšné projekty ze sociálně - ekonomického a ekologického hlediska. Jsou uveřejňovány na globálních stránkách www.skanska.com v anglickém jazyce a na stránkách www.skanska.cz v jazyce českém.

Naštěstí jsme stavební firma

Snažíme se zlepšovat hodnocení našich projektů, produktů a služeb z hlediska ochrany životního prostředí. Proto aktivně hledáme způsoby, jak snížit negativní vlivy v průběhu celého jejich životního cyklu. Ochrana životního prostředí a snižování negativního vlivu stavební činnosti jsou nedílnou součástí celosvětové firemní strategie koncernu Skanska a představují jednu z pěti základních hodnot firmy.

Soustřeďujeme se na snižování spotřeby energií, efektivní využívání zdrojů, snižování produkce odpadů, CO2 a ochranu ekosystémů, a to za podpory certifikovaného systému řízení dle normy ISO 14001. Jako lídr v této oblasti jsme se rozhodli posoudit životní cyklus našich výrobků pomocí metody Life Cycle Assessment (LCA). Dodržujeme „Green Car policy“, která stanovuje výši limitů CO2 pro vozidla společnosti Skanska.

Především se ale zaměřujeme na tzv. „Zelené stavění“. Naším cílem je stát se vedoucím stavitelem a developerem ohleduplným k životnímu prostředí. I proto jsme jedním ze zakládajících, ale také „Platinových“ členů České rady pro šetrné budovy. „Zelené stavění“ poskytuje širokou řadu výhod z hlediska ochrany životního prostředí, například efektivní spotřebu energie, efektivní nakládání s vodou a odpady a ekologicky zodpovědnou výrobu stavebních materiálů. V tomto ohledu máme našemu zákazníkovi co nabídnout – disponujeme týmem odborníků akreditovaných v hodnoticích systémech LEED a BREEAM a sdílíme bohaté zkušenosti s naší mateřskou firmou.

Stejně jako v jiných oblastech i ve stavebnictví začínají být certifikáty kvality určující pro atraktivitu budov na trhu. Zejména v posledních letech roste poptávka po energetické a environmentální certifikaci budov. V tomto ohledu naše firma využívá systém energetického managementu dle ISO50001.

Jsme rádi, že jsme v rámci České republiky mohli v této oblasti přispět k několika prvenstvím.

  • Nordica Ostrava – certifikace EU GreenBuilding. První administrativní budova v ČR, která obdržela certifikaci EU GreenBuilding.
  • City Green Court – První česká ekologicky šetrná budova, která získala certifikaci LEED® Platinum Core and Shell a LEED® Platinum Commercial Interiors.
Poslední úprava textu: 10.10.2017