Skanska v České Republice
c

Betonárna Vojkovice

Věžová betonárna HBS 100 je osazena míchačkou ARCEN MARC - MDE 3000 o objemu záměsi 2 m3 o hodinovém výkonu 80 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu jsou používány 6 druhů kameniva a 3 druhy cementu.

Adresa: Vojkovice

 

Ve věcech poptávek a obchodu kontaktujte obchodní oddělení.

Ve věci provozních kontaktujte dispečink nebo vedoucího betonárny.

Obchodní zástupce

Jan Hojgr
Contact

Vedoucí střediska a technolog

Ing. Tomáš Mezulianik
Contact

Dispečer

Radek Szkandera

Z betonárny byly realizovány dodávky např.:

  • Silniční beton CBI průmyslová zóna HYUNDAI Nošovice
  • Retenční nádrž HYUNDAI Nošovice
  • Průmyslové podlahy, HYUNDAI DYMOS Nošovice
  • VVT Kroková pec Ostrava-Vítkovice
  • Rekonstrukce CA PZP Třanovice
  • Silnice I/48 Rychvaltice - Frýdek-Místek

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
An error has occurred while getting captcha image
Poslední úprava textu: 02.02.2024