Skanska v České Republice
c

Betonárna Vojkovice

Věžová betonárna HBS 100 je osazena míchačkou ARCEN MARC - MDE 3000 o objemu záměsi 2 m3 o hodinovém výkonu 80 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu jsou používány 6 druhů kameniva a 3 druhy cementu.

Z betonárny byly realizovány dodávky např.:

  • Silniční beton CBI průmyslová zóna HYUNDAI Nošovice
  • Retenční nádrž HYUNDAI Nošovice
  • Průmyslové podlahy, HYUNDAI DYMOS Nošovice
  • VVT Kroková pec Ostrava-Vítkovice
  • Rekonstrukce CA PZP Třanovice
  • Silnice I/48 Rychvaltice - Frýdek-Místek

Vedoucí provozovny:

Ing. Tomáš Mezulianík

+420 739 382 475

Kontakt Tomáš Mezulianik

Adresa: Vojkovice

Regionální manažer

Ing. Robert Vančura

Obchodní zástupce

Jan Hojgr

Dispečer

Radek Szkandera

Ve věci dodávek kontaktujte přímo betonárnu, ve věci cenových nabídek nebo uzavření smluvního vztahu kontaktujte obchodního zástupce.

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
An error has occurred while getting captcha image
Poslední úprava textu: 10.10.2017