Skanska v České Republice
c

Betonárna Ostrava - Svinov

Horizontální betonárna typ HBS 2 D – NS s míchačkou o objemu záměsi 2 m3 a hodinovým výkonem 80 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206, betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhu kameniva a 3 druhy cementu.

Adresa: ul. Františka a Anny Ryšových, Ostrava - Svinov

 

Ve věcech poptávek a obchodu kontaktujte obchodní oddělení.

Ve věci provozních kontaktujte dispečink nebo vedoucího betonárny.

Obchodní zástupce

Jan Hojgr
Contact

Vedoucí střediska a technolog

Ing. Tomáš Mezulianik
Contact

Dispečer

Michal Scholtz

 

Z této betonárny byly realizovány dodávky např.:

  • IQ Building Ostrava, ul. Vítkovická
  • VTP Ostrava
  • Silnice 1/11 Ostrava, prodloužená Rudná

Dispečer

Michal Scholtz

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
An error has occurred while getting captcha image
Poslední úprava textu: 02.02.2024