Skanska v České Republice
c

Betonárna Ostrava - Svinov

Horizontální betonárna typ HBS 2 D – NS s míchačkou o objemu záměsi 2 m3 a hodinovým výkonem 80 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206, betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhu kameniva a 3 druhy cementu.

Z této betonárny byly realizovány dodávky např.:

  • IQ Building Ostrava, ul. Vítkovická
  • VTP Ostrava
  • Silnice 1/11 Ostrava, prodloužená Rudná

Adresa: ul. Františka a Anny Ryšových, Ostrava - Svinov

Regionální manažer

Ing. Robert Vančura

Vedoucí střediska a obchodní zástupce

Pavel Turek, MBA

Dispečer

Michal Scholtz

Ve věci dodávek kontaktujte přímo betonárnu, ve věci cenových nabídek nebo uzavření smluvního vztahu kontaktujte obchodního zástupce.

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
Poslední úprava textu: 10.10.2017