Skanska v České Republice
c

Betonárna Olomouc

Betonárna osazena míchačkou AMMANN s objemem záměsi 1,5 m3 a hodinovém výkonu max. 50 m3 betonové směsi.

Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhů kameniva a 3 druhy cementu.

Z betonárny byly realizovány dodávky např.:

  • Hotel IBIS
  • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc

Adresa: Pavelkova, Olomouc

Regionální manažer

Ing. Robert Vančura

Obchodní zástupce

Vlasta Skopalová

Vedoucí střediska

Ing. Roderik Trester

Dispečer

Jan Hanke

Ve věci dodávek kontaktujte přímo betonárnu, ve věci cenových nabídek nebo uzavření smluvního vztahu kontaktujte obchodního zástupce.

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
An error has occurred while getting captcha image
Poslední úprava textu: 10.10.2017