Skanska v České Republice
c

Betonárna Olomouc

Ve dnech od 2.4. do 12.5.2024 bude probíhat rekonstrukce ulice Pavelkova. Betonárna bude po celou dobu plně v provozu bez omezení. 

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou. 

Betonárna osazena míchačkou AMMANN s objemem záměsi 1,5 m3 a hodinovém výkonu max. 50 m3 betonové směsi. Celoroční automatický provoz. Vyrábí betony dle ČSN EN 206. Betony odolné agresivnímu prostředí, speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace. Pro výrobu je používáno 6 druhů kameniva a 3 druhy cementu. Adresa: Pavelkova 1177/8, 779 00 Olomouc 

 

Ve věcech poptávek a obchodu kontaktujte obchodní oddělení.

Ve věci provozních kontaktujte dispečink nebo vedoucího betonárny.

Obchodní zástupce

Vlasta Skopalová
Contact

Vedoucí střediska

Ing. Roderik Trester
Contact

Dispečer

Jan Hanke

Z betonárny byly realizovány dodávky např.:

  • Hotel IBIS
  • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc

 

Poptávkový formulář

Požadavek na čerpání betonu
An error has occurred while getting captcha image
Poslední úprava textu: 28.03.2024