Skanska v České Republice

ESG, pro nás udržitelnost.

ESG, pro nás udržitelnost.

Ve společnosti Skanska budujeme udržitelná místa, která podporují zdravý život i poté, co my tu už nebudeme. Realizujeme řešení šetrná vůči klimatu a budujeme prostory, které podporují zdraví a bezpečnost lidí, přispívají k rozvoji místních komunit a zohledňují jejich potřeby.

Ve všem, co děláme, uplatňujeme ty nejvyšší etické standardy a totéž vyžadujeme i od našich zaměstnanců, subdodavatelů a dodavatelů. Těmito kroky se snažíme dosáhnout vlastních aspirací v oblasti udržitelnosti a zákazníkům pomáháme zase naplnit ty jejich.


 

[E] Životní prostředí (Environment)

Snížení emisí uhlíku

 z našich provozů od roku 2015

Bezpečnostní návštěvy

provedené vedoucími pracovníky na našich stavbách

Ženy ve vedoucích pozicích

na čtyřech nejvrcholovějších úrovních po prezidentovi a CEO

[S] Sociální agenda

[G] Správa a řízení (Governance)

Ve společnosti Skanska podáváme zprávy o dopadech na životní prostředí již od roku 1997, což je mnohem dříve, než to začalo být standardní a povinné.