Skanska v České Republice
c

Co se pro vás po spuštění nového Oracle ERP systému změní?

  1. Všechny současné i budoucí nákupní objednávky vystavené v interním systému Skanska mají své vlastní "Skanska číslo objednávky", které musí být uvedeno na všech vašich fakturách. Jedná se o zásadní podmínku, která zajišťuje včasné zpracování faktur. Skanska číslo objednávky, by se pro vás nemělo měnit. Používejte prosím stejné Skanska číslo objednávky jako dosud. Pokud si nejste jisti, jaké číslo vám bylo přiděleno, kontaktujte nás.
  2. E-mailová adresa společnosti Skanska pro zasílání a skenování faktur zůstává beze změny. Mění se však podmínky pro příjem elektronických faktur. V případě zasílání příloh musí být tyto přílohy součástí jednoho PDF souboru společně s fakturou. V opačném případě je systém nepřijme, což, může vést ke zpoždění při zpracování faktury.
  3. Pokud se změnily některé vaše firemní údaje (např. adresa a jiné), dejte nám prosím o těchto změnách vědět do konce listopadu, abychom do nového systému migrovali aktuální údaje.