Skanska v České Republice
c

Skanska striktně odmítá obvinění z korupce

Tisková zpráva 17.03.2015 17:15 CET

Skanska a.s. (Skanska) striktně odmítá obvinění z korupce, které se objevilo v reportážích pana Janka Kroupy a Daniela Öhmana ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu v průběhu dnešního dne. Novináři minulý týden oslovili  řadu představitelů nejvyššího vedení Skanska ve Švédsku (Johan Karlström – CEO, Peter Wallin – CFO) i v České republice (Roman Wieczorek – statutární ředitel) a dostali veškeré podklady, materiály, prezentace, fakta atd. související s projektem R7. Skanska v roce 2011 provedla rozsáhlý interní audit tohoto projektu. Na základě všech prověřených dokumentů a osobních výpovědí vznikla závěrečná zpráva auditorů, která jednoznačně vylučuje jakékoli porušení etických zásad. Skanska bere každé podezření z neetického jednání velmi vážně. Při vědomí všech dostupných informací Skanska striktně odmítá takové obvinění a vnímá reportáže ČRo jako nepřijatelné a nepodložené spekulace. Reportáže nepřinášejí žádná fakta, která by toto obvinění potvrdila.

R7 MUK Drouzkovice – MUK Nove Sporice

V roce 2011 byl proveden interní audit projektu R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice v České republice. Šetření bylo zahájeno na podnět útvaru interního auditu, který upozorňoval na změnu podílu ve sdružení, která nebyla schválena vedením společnosti ve švédském Stockholmu (Senior Executive Team). Což je v rozporu s interními pravidly společnosti Skanska. Přezkum ale neodhalil žádná fakta či důkazy o tom, že došlo k neetickému jednání.

ČRo Radiožurnál také uvádí, že Skanska „přesunula“ svůj podíl na projektu. To není pravda. Dva roky poté (2010), co byla uzavřena smlouva s investorem projektu ŘSD (2008), došlo k definitivnímu rozdělení prací a ke změně poměru ve sdružení. Celkově projekt sestával ze 116 dílčích stavebních objektů, z nichž jedním je most 207. Tento mostní objekt se dále dělil na dvě technologické části, za jednu z nich byla odpovědná společnost Skanska a za druhou část Geosan.

ČRo také tvrdí, že Geosan nevykonával žádné práce na části mostu, za kterou byl odpovědný. Geosan si na tuto práci najal subdodavatele. Skanska byla jednou z firem, která podala nabídku na tyto práce. Nabídku podávaly divize Skanska, které většinou na českém stavebním trhu pracovaly jako subdodavatelé. Tyto divize nebyly „přímými partnery“ ve sdružení. Divize, které nabídku podávaly, vyhrály výběrové řízení a práce provedly jako subdodavatelé pro společnost Geosan.

Skanska informuje o událostech od samého začátku velice otevřeně a transparentně.

Více informací a podkladové materiály budou postupně zveřejňovány na těchto webových stránkách.