Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít
Skanska in Czech Republic

  Skanska v České republice odebírá jen zelenou energii

  Skanska v České republice nově odebírá silovou elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Od 1. ledna 2017 tak již odebrala cca 8 GWh „zelené energie“ pocházející z větru a vyrobené kogenerační jednotkou z biomasy.

  Původ odebrané “zelené energie” je garantován vydáním certifikátu záruky původu od Operátora trhu (OTE a.s.) a týká se všech subjektů Skanska v ČR v obalovnách (výroba asfaltu), betonárnách, kamenolomech, administrativních budovách, areálech i stavebních projektech. Při odhadované roční spotřebě více než 12 GWh se tak do ovzduší dostane přibližně o 7 tisíc tun CO2 méně, než kdyby Skanska využívala elektřinu z klasických zdrojů. Pro další roky bude Skanska provádět výběr vhodného dodavatele elektřiny a zemního plynu v celkovém objemu více než 70 GWh, nejen pro Českou republiku, ale již i pro Skanska na Slovensku, výhradně formou e-aukcí s využitím aukčního portálu. 

  Skanska je globálně signatářem dobrovolné iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat ekologické chování v podnikatelské sféře a sdílet zkušenosti v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí. Je zakádajícím členem této iniciativy firem, které svým jednáním chtějí napomoci tomu, aby trh, obchod a finance byly ku prospěchu celé společnosti a přispívaly k dlouhodobě udržitelnému globálnímu hospodářství.

   


  Čestné uznání za nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví

  Skanska získala čestné uznání v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu "Přeměna odpadů na zdroje", v kategorii Nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví, za předcházení vzniku odpadů.

  Při rekonstrukci liniových staveb se Skanska snaží prosazovat u investorů variantní řešení oproti původnímu projektu a využívat betonový recyklát do spodní vrstvy cementobetonového krytu, který nahrazuje přírodní kamenivo, a šetří tak cenné surovinnové zdroje.


  Skanska získala hlavní cenu v soutěži Dopravní stavba roku 2016

  Zástupci Skanska si 15. června převzali na slavnostním galavečeru v Betlémské kapli hlavní cenu v kategorii Železniční a tramvajové stavby nad 150 milionu korun za projekt Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví.

  Porota ocenila precizně provedenou modernizaci železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, novostavbu prvního a čtvrtého nástupiště a podchodu, který propojí všechna nástupiště s ulicí Šumavská i přestavbu severní a východní části nádraží včetně kolejiště ve směru Praha, Žatec a České Budějovice.


  Bytový komplex Panorama dokončen

  Zkolaudovali jsme čtvrtý,  a poslední, bytový dům Panorama v Brně - Bystrci. Předchozí domy jsme předali investorovi Moravské stavební - Invest a.s. již v létě.

   

  Stavba kladla nároky na logistická a hygienická omezení, neboť šlo o již obydlenou lokalitu. V čtyřpodlažních domech s plochou střechou jsou bytové jednotky různých velikostí. Jak základní byty, tak i nadstandardně řešené velkometrážní byty se střešními terasami. Domy jsou dále vybaveny výtahy a balkony, každý byt má jedno až dvě podzemní parkovací stání. Poslední nadzemní podlaží je ustoupené, zde jsou střešní terasy. S nevelkou výškou bytových domů a materiálovým řešením tak udává moderní trend bydlení a rezidenční charakter zástavby.

  Součástí prací byla také výstavba nové místní komunikace, chodníky a inženýrské sítě. Stavba byla zahájena přípravnými pracemi koncem roku 2014, na samotných bytových domech jsme začali pracovat v únoru 2015.


   

  Týden bezpečnosti Skanska: plánuj každý den

   

  Letošní motto Týdne bezpečnosti Skanska (8. - 14. 5. 2017): Plánuj každý den, mysli na své zdraví a bezpečnost, odráží skutečnost, že plánování je nejen součástí běžného života každého z nás, ale hlavně základem bezpečné práce.

   

  Ojedinělá akce, při níž si všichni zaměstnanci Skanska po celém světě připomínají důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a proškolují se v nových bezpečnostních postupech.

  Naším cílem a snahou je být světovým lídrem v oblasti bezpečnosti a zajistit, aby všechna pracoviště Skanska byla bezpečná. To se netýká jenom našich staveb a provozoven, ale zahrnuje i další aspekty řízení bezpečnosti včetně toho, jaké si vybíráme dodavatele a projekty. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je celoročně jednou z našich hlavních priorit a budeme ji i nadále aktivně podporovat.


  Podej ruku 2017 - dny dobrovolnictví Skanska

  V týdnu od 3. do 9. dubna proběhl již čtvrtý ročník akce Podej ruku. I letos zaměstnanci pomáhali v centrech pro děti, seniory, na veřejných prostranstvích, ve školách, či nemocnicích.

  Po zkušenostech z předchozích let jsme dobrovolnictví rozšířili na celý týden, během kterého si mohl každý ze zaměstnanců zvolit den, kdy půjde pomáhat. Společnost Skanska chce být „dobrým sousedem“ všude tam, kde působí svojí stavební činností. Její zaměstnanci tak mají každý rok jeden den na to, aby podali pomocnou ruku tam, kde je potřeba.


  Skanska bude nově provozovat lom Rosice

  Skanska podepsala smlouvu s Českomoravským štěrkem na provozování lomu poblíž Rosic u Brna. Je to již čtvrtý lom, který bude Skanska v České republice provozovat.

  Čtyřetážový kamenolom Rosice je významným dodavatelem kvalitního přírodního drceného kameniva. Primární horninou je bítešská ortorula (metamorfovaná hornina), jež se vyznačuje dobrými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi pro široké spektrum použití ve stavebnictví. Drcené kamenivo je použitelné do betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, do asfaltových a nestmelených vrstev, ale i pro další použití.


  Padesát kilometrů maleb a dvacet pět kilometrů SDK příček pro Hyundai

  Úspěšně jsme ke konci listopadu předali velkou subdodávku pro Hyundai Engineering Czech na stavbě Mobis Lamp Shop v Mošnově.

  Na ploše 18 ha v průmyslové zóně Mošnov vyrostl výrobní závod pro výrobu světlometů do osobních silničních vozidel. Skanska dodala část díla, jež zahrnovala 25 000 m2 sádrokartonových příček, 2 000 m2 podhledů, 52 ks vnitřních vrat, 120 ks dveří, 750 m2 hliníkových oken, 2 000 m2 obkladů a dlažeb, 2 000 m2 povlakových krytin, 50 000 m2 maleb a další finální vnitřní práce, v celkovém objemu 137 mil. korun.


  Zahájili jsme stavbu nového úseku D1 na východním Slovensku

  Slavnostním poklepáním základního kamene jsme 24. listopadu 2016 zahájili stavbu nového úseku dálnice D1 na východním Slovensku, mezi obcemi Budimír a Bidovce.

  Generální ředitel NDS a.s. Juraj Valent, generální ředitelka Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová, ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Árpád Érsek, ředitel Úadu Košického samosprávneho kraja Ondrej Bernát, náměstek primátora města Košice Martin Petruško, prezident obchodní jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michal Jurka.

  Slavnostního aktu se zúčastnili slovenský ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Arpád Érsek, generální ředitel Národní dálniční společnosti Juraj Valent a statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko Michal Jurka.

  Prodloužení dálnice D1 u Košic přijde na 5,3 miliardy korun, stavba 14,4 kilometrů dlouhého úseku mezi Budimírem a Bidovci, včetně dalšího 1,1 kilometru rychlostních silnic (R2/R4), bude financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a ze slovenského státního rozpočtu. Obsahuje celkem 23 mostů, čtyři nadjezdy a protihlukové stěny. Nejdelší most přes řeku Torysa bude 542 metrů dlouhý. Předpokládaný termín dokončení je plánován na prosinec 2019.


  Konference Udržitelná města - Švédský příklad

  Naše společnost se stala partnerem konference Udržitelná města - Švédský příklad, která se uskuteční 20. října v Národní technické knihovně.

  Budou zde představeny jedny z nejúspěšnějších švédských architektonických kanceláří současnosti a švédský přístup k udržitelnému designu a městskému plánování. Začátek je v 18.00 hodin.

  Všichni jste srdečně zváni.


  Stavbou roku 2016 v kategorii BIM je Corso Court

  Naše stavba Corso Court získala prestižní cenu v celostátní soutěži Stavba roku 2016 v kategorii BIM, která je od letošního ročníku novou soutěžní kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v podvečer 13. října v Betlémské kapli.

  Cenu si převzali Jan Šourek, vedoucí BIM Building, Jakub Krenk, projektový manažer stavby a Roman Hindrich, ředitel závodu Rezidenční a komerční výstavba divize Pozemní stavitelství západ.
  Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s odbornou radou pro BIM ocenila komplexnost využití BIM modelu na celé stavbě Corso Court, kterým výrazně předčila ostatní soutěžící stavby. BIM model byl zde zpracován nejen pro hlavní nosnou konstrukci objektu, ale i pro jeho stavební část, všechny hlavní rozvody TZB včetně jednotlivých koncových prvků, a také pro některé vybrané části interiérů.


  Glajcha na Five

  Hrubá stavba kancelářské budovy Five na pražském Smíchově už stojí. Během devíti měsíců vyrostly 2 podzemní a 7 nadzemních pater, které tvoří monolitická konstrukce z 1120 t ocelové výztuže a téměř 10 000 m3 betonu.

  Práce probíhaly ve velmi omezeném prostoru, betonáže stropů musely být provedeny pomocí stacionárních betonovacích věží. Nová budova je postavena podél stávající historické zdi, proto ji bylo potřeba napojit na nový skelet pomocí trnů a nové římsy s konzolou.


  Novým prezidentem Skanska Česká republika a Slovensko se stal Michal Jurka

  K 8. září byl Michal Jurka jmenován Prezidentem obchodní jednotky Skanska Česká republika a Slovensko. Počínaje 9. zářím se zároveň stal statutárním ředitelem Skanska a.s. Michal nahradí Romana Wieczorka, který se vrací ke své roli Výkonného Viceprezidenta Skanska AB (EVP Skanska AB) na plný úvazek.

  „Strategické směřování firmy se nemění. Věřím, že etické chování a bezpečné pracovní prostředí je základem úspěšného podnikání. Dále se budeme soustředit na správný výběr projektů a posílení risk managementu. Jsem přesvědčen, že tyto kroky nám umožní získat dobré projekty a povedou k naplnění našeho business plánu,“ říká Michal Jurka, nový Prezident Skanska Česká Republika a Slovensko.

  Michal Jurka nastoupil do společnosti Skanska v roce 2002. Působil ve výrobě a v různých manažerských pozicích, později se stal ředitelem divize Zdroje ve Skanska Česká republika a Slovensko. V poslední době zastával pozici Výkonného viceprezidenta (EVP) společnosti Skanska Polsko, kde byl zodpovědný za silniční a železniční stavitelství ve středním a jižním regionu a betonové vozovky. Michal Jurka je ženatý a má dvě děti.

  Michal Jurka zná Skanska velmi dobře, jelikož pracuje pro naši společnost na různých pozicích již čtrnáct let. Je to silný lídr s dobrým etickým nastavením. Michal má spoustu energie a schopnost najít nový pohled na věc. Velmi rád ho vítám v jeho nové roli “, říká Roman Wieczorek, Výkonný viceprezident mateřské společnosti Skanska AB.


  Skanska postaví prodloužení dálnice D1 na východním Slovensku za 5,3 miliardy korun

  Skanska Česká republika a Slovensko podepsala včera smlouvu s NDS a.s. (Národná diaľničná spoločnosť) na vybudování prodloužení dálnice D1 na východním Slovensku.

  Stavba 14,4 kilometrů dlouhého úseku mezi Budimírem a Bidovci, včetně dalšího 1,1 kilometru rychlostních silnic (R2/R4), bude financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a ze slovenského státního rozpočtu. Tato sekce obsahuje celkem 23 mostů a čtyři nadjezdy a protihlukové stěny. Nejdelší most přes řeku Torysa bude 542 metrů dlouhý. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v listopadu letošního roku a dokončení je plánováno na prosinec 2019.


  Chybějící nájezd na pražskou magistrálu se nám podařilo otevřít o měsíc dříve

  V pátek 29. července 2016 se na pražské magistrále otevřel dlouho očekávaný nájezd ve směru na Brno, který se nám podařilo dokončit měsíc před plánovaným termínem. Nový nájezd umožňuje řidičům přijíždějícím ze směru od Michle a okolí pohodlně najet na páteřní dálnici D1 směrem ven z metropole.

  Řidiči jedoucí z administrativního areálu BB Centrum v Praze 4, ale i okolních obytných čtvrtí, tak nemusí nadále zbytečně objíždět velkou část Pankráce, čímž se výrazně uleví i obyvatelům bydlících v přilehlých domech. Nová nájezdová rampa je jednosměrná s jedním pruhem a vlastním osvětlením. Investorem projektu v hodnotě zhruba 10 mil. Kč byla TSK hl. m. Prahy.


  Česká dopravní stavba 2016

  Společnost Skanska získala ocenění Česká dopravní stavba v kategorii Technologie | Inovace za stavbu mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R35 u Opatovic. Křižovatka na silnici R35 v km 3,15–4,10 je řešena jako prstencovitá, s převedením dopravy do tří úrovní.

  Slavnostní vyhlášení a předávání cen již 13. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba vyhlašované Ministerstvem dopravy proběhlo v Betlémské kapli v Praze ve čtvrtek 16. června 2016. Cílem soutěže je prezentovat zlepšující se kvalitu dopravní infrastruktury.

  Stavba: R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády
  Přihlašovatel: Skanska a.s.
  Dodavatel: Sdružení Skanska - Metrostav, estakáda R35 (vedoucí člen Skanska a.s.)
  Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR


  BOZP Zamerané na bezpečnosť

  Koncom júna sa v košickej Steel aréne stretli zástupcovia viacerých spoločností na Bezpečnostnom veľtrhu. Hlavným organizátorom akcie bola Východoslovenská energetika Holding, ktorá pre viac ako tisíc svojich zamestnancov nenútenou a zaujímavou formou priblížila dôležitosť témy BOZP.

  Za týmto účelom prizvali na veľtrh významné firmy pôsobiace v regióne, ktoré sú príkladom dodržiavania zásad bezpečnej práce.

  Našu spoločnosť na akcii reprezentovali bezpečnostné techničky Alžbeta Husovská a Petronela Vihonská, ktoré záujemcom dopodrobna objasnili systém bezpečnostných štandardov v našej spoločnosti, deklarovali používanie OOPP či formou zábavného kvízu poučili o základných informáciách z teórie BOZP. Zároveň priblížili návštevníkom zaujímavé  videá či fotodokumentáciu s bezpečnostnou tematikou a rozdali im plagáty o poskytnutí prvej pomoci.

  Alžbeta Husovská zhrnula svoje dojmy z akcie:
  Bola som milo prekvapená záujmom zo stany radových zamestnancov VSE Holding o bezpečnosť a hlavne o ten náš prístup k bezpečnosti. Mala som napríklad dlhšiu debatu so žeriavnikmi o prácach vo výške a ako vypracovať správny technologický postup, ako v ňom podchytiť prípadnú evakuáciu osôb pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

  Z plagátu o prvej pomoci boli ľudia milo prekvapení - síce dúfajú, že ho nebudú musieť použiť, ale v stresových situáciách  je dobrou pomôckou, aby človek nepodľahol panike a vedel ako správne pomôcť zranenej osobe/kolegovi/kolegyni.

  Ako dobrý nápad tiež hodnotili nálepky odborných spôsobilostí na prilby, skúšali si okuliare Uvex a naše prilby 3M, ktoré sú veľmi kvalitné, chválili ich dizajn i komfort nosenia. Taktiež sa im páčila reflexnosť pracovných odevov, konkrétne žltých, ktoré sú požívané na cestných stavbách.

  Veľa ľudí našu spoločnosť poznalo a pozitívne  hodnotili náš prístup k práci ako takej, počnúc bezpečnosťou, cez kvalitu a končiac termínom odovzdania. Veľa z nich spomínalo stavbu Ďurďošík a samozrejme diaľnicu Prešov-Budimír, kde sme zvyšovali bezpečnosť komunikácie osadením nových zvodidiel.

  Naozaj mám veľmi pekné a pozitívne dojmy z celej akcie a už teraz sa teším na ďalšiu podobnú akciu. Ďakujem za možnosť prezentovať  firmu Skanska.

  Beáta Voskárová, špecialista komunikácie
  Foto: BOZP Košice


  Dny dobrovolnictví Skanska 2016

  Cílem společnosti Skanska je ukázat, že je nejen profesionální stavební firmou, ale také dobrým sousedem. Více jak 300 jejích zaměstnanců podalo minulý týden pomocnou ruku tam, kde je potřeba.

  V  roce 2014 se do dobrovolnických aktivit zapojilo 147 zaměstnanců. Po dvou úspěšných ročnících projektu Podej ruku, kdy se zapojilo celkem 250 zaměstnanců, společnost Skanska pokračuje v dobrovolnické tradici třetím ročníkem firemního dobrovolnického programu. Letos bylo aktivních 200 zaměstnanců v České republice a 109 na Slovensku, kteří se rozhodli pomáhat v centrech pro děti, seniory, na veřejných prostranstvích, ve školách, či nemocnicích. Ze strany Skanska představuje dobrovolnictví nástroj, jak prostřednictvím zkvalitnění veřejných prostor, či zařízení sloužícím občanům, vyjádřit sounáležitost a poděkování za jejich spolupráci a trpělivost.


  Den dobrovolnictví Skanska

  V týdnu od 30.5. do 3.6. zaměstnanci Skanska v České a Slovenské republice věnují jeden den veřejně prospěšným pracím v rámci Dne dobrovolnictví.

  Cílem společnosti Skanska je ukázat, že je nejen profesionální stavební firmou, ale také dobrým sousedem. Její zaměstnanci podají pomocnou ruku tam, kde je potřeba, například v Praze je to DC Lékořice, centrum Amélie nebo budou čistit okolí vodních toků. Dále například v mateřské škole v Telnici u Brna, ve Speciální škole Jistota v Prostějově, v Integrované ZŠ Neštěmická 787/30 Ústí nad Labem a dalších lokalitách.

   V roce 2014 se do dobrovolnických aktivit zapojilo 147 zaměstnanců, v roce 2015 již 250.


  Třetí místo pro Skanska v soutěži Top stavební společnost 2015

  Získali jsme 3. místo v soutěži Top stavební společnost 2015, pořádané při příležitosti konference Setkání lídrů českého stavebnictví 17. května 2016. V porotě zasedli představitelé veřejných investorů, kteří zakázky stavebním společnostem zadávají. Udílení cen byla přítomna ministryně školství Kateřina Valachová.

  Hodnotících kritérií je několik: stanovená kvalita, dohodnutý časový horizont a dohodnutá cena. Toto ocenění společnost CEEC Research uděluje od roku 2013. Soutěžící nominuje  CEEC Research, vždy 25 největších dodavatelů stavebních prací pro veřejný sektor v daném roce podle počtu provedených veřejných zakázek. Letos firmy hodnotilo 371 investorů. Každý z nich hodnotí jen vybrané stavební firmy, které pro něj práce prováděly. 


  Při modernizaci ŽST Česká Lípa použijeme BIM

  Na rozsáhlém projektu Modernizace železniční stanice v České Lípě jsme se rozhodli použít 3D modellingu (BIM). Jde o první stavbu v oblasti železničního stavitelství, na které použijeme tuto vyspělou informační technologii.

  Z BIM modelu budou snadno odhalitelné kolize a kontrola návazností v rámci stavebních objektů a stavby jako celku. Náprava tak bude moci být vyřešena ještě před jejich odhalením přímo na stavbě, s výsledkem úspory času a financí. Z informačního modelu jsme schopni přesně vypočítat kubatury. Přebíraný BIM model je přesnější projektovou dokumentací specifikující detaily konstrukcí a technologií, které v klasické dokumentaci nejsou řešeny.

  V rámci rekonstrukce nástupiště, mostních objektů, přejezdů, pozemních objektů, komunikace a inženýrských sítí bude vyměněn kolejový rošt v oblasti železničního svršku a spodku. V navazujících úsecích je navržena úprava polohy koleje s částečnou rekonstrukcí železničního svršku a spodku pro zvýšení traťové rychlosti. Dále bude vybudována nová železniční stanice, nástupiště, přístupový podchod a výstavba traťového zabezpečovacího zařízení.


  Plzeňané si mohli na hlavním nádraží vyzkoušet první pomoc a odhalovat přitom nejasnosti a mýty v jejím poskytování.

  Ve středu 27. dubna 2016 od 10:45 do 17:15 hodin pořádala společnost Skanska v rámci Týdne bezpečnosti seminář o první pomoci otevřený pro veřejnost, který se konal v horním vestibulu železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Příchozí se naučili zachránit život v několika krocích.

  Mohli poznat veškerou zásahovou techniku a vše si vyzkoušet pod dohledem profesionálních záchranářů, kteří také předvedli ošetření realisticky maskovaných traumat. Záchranáři se věnovali také omylům a mýtům v poskytování první pomoci.


  Celosvětový Týden bezpečnosti ve Skanska

  Ve dnech 25. 4. – 1. 5. probíhá Týden bezpečnosti Skanska. Ojedinělá akce, při níž si všichni zaměstnaci Skanska po celém světě budou připomínat důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a proškolovat se v nových bezpečnostních postupech.

  Cílem je poučit se z předchozích zkušeností a zapojit na stavbách a provozovnách všechny kmenové zaměstnance Skanska - ale i subdodavatele, aby se podělili o svůj názor a zkušenosti. Je to příležitost i pro investory, jejich zástupce a další obchodní partnery firmy.

  Letošním tématem je „Naplánuj si svůj den“ a bude zaměřen na systematické plánování před zahájením denních prací. Jsou připravena školení a praktické ukázky z požární ochrany nebo první pomoci. Na mnoha stavbách proběhnou diskuse nad tématem bezpečnosti vedené manažery či řediteli závodů.


  Stěhujeme se na novou adresu

  Vybrané společnosti skupiny Skanska v ČR se od 1. ledna 2016 stěhují na novou adresu Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8.

  S přestěhováním se od stejného data mění i sídlo všech společností uvedených níže. Tímto prosíme veškeré obchodní partnery, aby od uvedeného data uváděli novou adresu na veškeré daňové doklady a korespondenci. Ostatní údaje zůstávají beze změny. Rovněž veškerá pošta původně směrovaná na adresu Líbalova 1/2348, Praha 4, musí být nově posílána na výše uvedenou novou adresu.

  Přestěhování do budovy Corso Court, jejímž developerem je Skanska, jde ruku v ruce se strategií naší společnosti prosazovat trend inovativního a ekologického pracovního prostředí. Budova Corso Court je postavena v duchu filozofie šetrného stavitelství skupiny Skanska a získala environmentální certifikát LEED.