Skanska v České Republice
c

Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní

Technické údaje

Zastavěná plocha:                       684 m2

Užitná plocha budov:                 1454 m2

Obestavěný prostor:                  5303 m3

Užitná plocha zahrad:                2896 m2

Tepelná izolace:                          460 mm

Součinitel prostupu tepla stěna budovy: U = 0,11W/m2K

Součinitel prostupu okna: Uw = 0,8 W/m2K

Nalezeno

loading