Skanska v České Republice
c

Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní

 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Jedinečné technologie, inspirace pro investory, živá učebnice s on-line daty pro univerzitní výzkum. To všechno najdeme v objektu nového poradenského centra, který vrůstá do špilberského svahu. Budovu navrhl pro Nadaci Partnerství ateliér Projektil architekti a postavila společnost Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod 02.

 

Objekt je konstruován jako třípodlažní dvojtrakt, v seminárním sále  jednotrakt. Jedná se železobetonový skelet, založený na betonovém plošném základu, který v jednotlivých podlažích kopíruje svažitý terén. Výška podlahy v přízemí je stanovena tak, aby byl umožněn bezbariérový průchod stávajícím administrativním objektem. Při výběru materiálů bylo dbáno na jejich minimální energetickou náročnost a možnost bezproblémové likvidace při ukončení životnosti budovy.

 

Pasivní dům využívá k topení a k chlazení zemní vrty a tepelná čerpadla. BKT rozvody ve stropech distribuují teplo případně chlad do místností. V areálu je zachycována a využívána dešťová voda pro závlahu rostlin, pro herní prvky v zahradě i k splachování WC.

 

Dům obklopuje vzdělávací zahrada s 12 hravými stanovišti určenými pro vzdělávání žáků základních škol. Celý tento areál nazvaný Otevřená zahrada zpřístupní Nadace Partnerství na jaře 2013 také obyvatelům a návštěvníkům Brna. Na tento projekt obdržela nadace dotaci z Operačního programu pro životní prostředí.

 

Celá stavba byla realizovaná v náročných podmínkách v centru města Brna a ve vnitrobloku budov pod úpatím Špilberku, tedy s omezeným přístupem pro vjezd a manipulaci se stavebními stroji.

Nalezeno

loading