Skanska v České Republice
c

City Green Court

Green Solutions Water

• Použití dešťové vody k zavlažování a chlazení

• Minimální plýtvání vody

• Nízkoprůtokové baterie, suché pisoáry

Nalezeno

loading
Mezinárodní projekty na stránkách skupiny Skanska