Skanska v České Republice
c

City Green Court

Environmentální aspekty

Konkrétní zelená řešení projektu jsou uvedeny níže. Dle Skanska Color Palette je tento projekt hodnocen jako Green.

 
Energie:
 • Nadstandardní světelná řešení
 • Vysoce využitelná fasáda
 • Přirozeně větrané atrium
 • Klimatizace, ventilace a topení s nízkou rychlosti cirkulace vzduchu
 • Distribuce studeného a čerstvého vzduchu pomocí chladících trámů

Uhlík:

 

Měření uhlíkové stopy (pilotní projekt v ČR)

 

Materiály:

 • Místní materiály
 • Recyklované materiály
 • Nízkoemisní materiály

Voda:

 • Použití dešťové vody k zavlažování a chlazení
 • Minimální plýtvání vody
 • Nízkoprůtokové baterie, suché pisoáry

Nalezeno

loading