Skanska v České Republice
c

D4 Skalka - křižovatka II/118

Na novém úseku dálnice D4 Skanska využila automatické navádění strojů v systému BIM

„Na tomto projektu jsme od jeho začátku pracovali v systému BIM, tento informační model jsme na stavbě využili především pro řízení stavebních strojů. Docílili jsme zvýšení přesnosti práce stavebních strojů, efektivity a bezpečnosti práce a v neposlední řadě i časové úspory. Tento projekt je první takového rozsahu v České republice, kde byla pokládka asfaltových hutněných vrstev prováděna asfaltovým finišerem vybaveným  3D nivelací a řízeným univerzálními totálními stanicemi,“ říká Vladimír Řípa, projektový manažer Skanska, který stavbu řídil.

Stavba D4 Skalka – křižovatka II/118 nahradila stávající dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici I/4 a odklonila provoz mimo obec Dubenec, zajistila bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel a zlepšení životního prostředí v Dubenci.

Při výstavbě Skanska využila i lokální přírodní zdroje. „Využili jsme kamenivo z odvalu haldy číslo 11 v přímé blízkosti stavby, která zde zůstala po těžbě uranu, která na Příbramsku probíhala od 50. do 90. let minulého století. Jde o velmi kvalitní kamenivo, kterého jsme použili zhruba 350 tisíc tun. Jednak jako deficitní materiál do násypů, ale i jako materiál do podkladních vrstev vozovek. Vše za přísné kontroly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,“ říká dále Řípa. „Kamenivo do podkladních vrstev vozovek, které jsme na stavbě použili, bylo tříděno a drceno přímo v místě haldy, čímž byla výrazně snížena nutnost dovozu kameniva ze vzdálenějších lokalit a tím bylo i sníženo zatížení okolních obcí staveništní dopravou,“ dodává Řípa.

Nalezeno

loading