Skanska v České Republice
c

D4 Skalka - křižovatka II/118

  • D4 Skalka - křižovatka II/118
  • D4 Skalka - křižovatka II/118
  • D4 Skalka - křižovatka II/118
  • D4 Skalka - křižovatka II/118

Nový úsek dálnice D4 společnost Skanska začala stavět v květnu roku 2015. Celkově postavila čtyřproudovou komunikaci o délce 4 788 m s jednou mimoúrovňovou křižovatkou, čtyřmi mosty a podchodem pro pěší. Součástí stavby byly i přeložky a úpravy dalších komunikací, nechybí ani protihluková opatření.

Nalezeno

loading