Skanska v České Republice
c

Naše organizace

Skanska AB je ve Švédsku registrovaná akciová společnost, která se řídí podle švédské korporátní legislativy, stanov společnosti Skanska a pravidel pro kótování NASDAQ OMX Stockholm. Skanska uplatňuje švédský Kodex správy a řízení společností.

Zahrada Corso Court

V České republice působíme rovněž prostřednictvím společností Skanska Residential a.s. a Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Skanska Property je dceřinou společností Skanska Commercial Development Europe. Zaměřuje se zejména na development komerčních nemovitostí v Praze a okolí a dalších regionálních městech.

Skanska a.s.

Zabýváme se stavebnictvím, vývojem a prodejem projektů a řadou specializovaných služeb. Skanska a.s. je dále dělena na divize dle oboru podnikání.

Skanska a.s.