Skanska v České Republice
c

Naše organizace

Skanska AB je ve Švédsku registrovaná akciová společnost, která se řídí podle švédské korporátní legislativy, stanov společnosti Skanska a pravidel pro kótování NASDAQ OMX Stockholm. Skanska uplatňuje švédský Kodex správy a řízení společností.

Skanska v České republice

V České republice působíme od roku 1997 a zabýváme se jak stavebnictvím a souvisejícími službami, tak vývojem a prodejem bytů a kancelářských a multifunkčních budov.

Skanska Central Europe

Pozemní a inženýrské stavitelství a související služby, výroba a doprava kameniva, asfaltů a betonů.

Skanska a.s.