Skanska v České Republice
c

Naše hodnoty

Naše nově formulované hodnoty vyjadřují, chrání a prohlubují kulturu společnosti. Vyjadřují kdo jsme, jak se chováme a v co věříme.

Záleží nám na životě

 • Pracujeme pouze bezpečně, anebo vůbec.
 • Všímáme si všech nebezpečných situací.
 • Pečujeme o zdraví, dbáme na životní prostředí a zasazujeme se o zelená řešení.
 • Naše provozy řídíme ekologickým způsobem.
 • Chováme se odpovědně vůči budoucím generacím.

Jednáme eticky a transparentně

 • Podnikáme čestně a transparentně.
 • Řídíme se naším Etickým kodexem a nikdy neakceptujeme „zkratky".
 • Rozvíjíme pracovní prostředí, kde každý může otevřeně vyjádřit svůj názor.

Buďme lepší - společně

 • Chceme se zlepšovat ve všem, co děláme.
 • Jsme společnost, která se neustále učí a sdílí své odborné znalosti.
 • Jsme hrdí na kvalitu a inovace.
 • Společně se zákazníky a partnery vytváříme tým v duchu Jedna Skanska.
 • Využíváme rozmanitost (diverzitu) k tomu, abychom dosáhli těch nejlepších výsledků.
 • Rozvíjíme kulturu, která je vstřícná, kde jsme vůči sobě otevření a féroví, navzájem si důvěřujeme a prokazujeme si úctu.

Jsme tu pro naše zákazníky

 • Pomáháme našim zákazníkům, aby byli úspěšní ve svém podnikání.
 • Snažíme se porozumět jejich potřebám a potřebám jejich klientů.
 • Jsme tu proto, abychom jim pomohli proměnit vize ve skutečnost.
Poslední úprava textu: 10.10.2017