Skanska v České Republice
c

Naše hodnoty

To, co děláme a jak to děláme, přispívá k udržitelné budoucnosti našich lidí, zákazníků a komunit.

Naše práce má jasný přínos pro společnost a životní prostředí kolem nás. Ať už stavíme byty, abychom poskytli inspirativní prostory pro život, silnice, abychom propojili komunity, nebo multifunkční prostory, ve kterých se dobře pracuje, vše přispívá k našemu účelu - stavíme svět, ve kterém sami chceme žít.

Záleží nám na životě - chráníme lidi a planetu

Zdraví, bezpečnost a pohoda lidí jsou naší absolutní prioritou. V situacích, které jsou fyzicky nebo psychicky nebezpečné, odmítáme být nezúčastněnými pozorovateli. To platí i pro životní prostředí a změnu klimatu. Zasazujeme se o udržitelná řešení a pracujeme v tomto duchu, zodpovídáme za odkaz, který zanecháme budoucím generacím. Jsme tvůrci změny.

Jednáme eticky a transparentně – chceme být vzorem

Každý z nás ctí svou individuální odpovědnost jít příkladem a jednat s nejvyšší mírou integrity a transparentnosti. Podporujeme různé perspektivy, podporujeme prostor, ve kterém mohou lidé svobodně mluvit, a řídíme se naším Etickým kodexem.

Buďme lepší - společně – týmová spolupráce

Vše, co děláme, děláme lépe společně. Zvědavě nasloucháme a učíme se, abychom se jako tým snažili postupovat vpřed, velkoryse sdílíme znalosti, abychom úspěšně využili osvědčené postupy. Prosazujeme kulturu otevřenosti, spravedlnosti, důvěry a respektu, kde všichni lidé cítí sounáležitost. Inovujeme a přinášíme nejlepší řešení díky využití rozmanitosti v našich vlastních týmech spolu s rozmanitostí našich zákazníků, partnerů a místní komunity.

Jsme tu pro naše zákazníky – vnímáme jejich potřeby

Úspěch našich zákazníků je i naším úspěchem. Vždy jim pozorně nasloucháme, abychom porozuměli jejich potřebám i potřebám jejich zákazníků. Společně se díváme dopředu, abychom vytvářeli chytřejší a udržitelnější řešení, uváděli jejich vize v život a utvářeli svět, ve kterém žijeme.