Skanska v České Republice
c

Jak nahlásit podnět

Pokud si myslíte, že došlo k porušení Etického kodexu Skanska, existují různé způsoby, jak tuto skutečnost nahlásit.

Každý z našich zaměstnanců, je zodpovědný za ohlášení porušení Etického kodexu Skanska, anebo podezření z něj.

Zaměstnanci mají možnost nahlásit porušení, anebo podezření na porušení Etického kodexu svému nadřízenému nebo manažerovi. Mají také možnost se obrátit na příslušné personální či právní oddělení, na jakéhokoliv člena Etické komise, Etického Ambasadora, anebo poslat informaci na emailovou adresu Contact.

Pokud jim nevyhovuje ani jedna z možností, mohou nesprávné chování nahlásit důvěrně a anonymně na linku Skanska Code of Conduct Hotline, telefonicky nebo prostřednictvím webové stránky. Zde jsou příslušné informace:

Bezplatná linka: 800 900 538
www.speakupfeedback.eu/web/xwrsyft/cz
Přístupový kód: 88364
Jazyk: čeština nebo angličtina

Možnost informovat o porušení, případně o podezření z porušení Etického kodexu, mohou využívat jak zaměstnanci, tak další strany včetně zaměstnanců, dodavatelů a subdodavatelů.

Poslední úprava textu: 10.10.2017