Skanska v České Republice
c

Historie

Počátky podnikání skupiny Skanska v České republice sahají do 50. let 20. století, kdy byla založena společnost Zemstav, specializující se na zemní práce. Později se její spektrum činností rozšířilo a byla přejmenována na Inženýrské a průmyslové stavby. V roce 2000 Skanska získala kontrolní podíl v IPS a.s. Historie Skanska ve světě však sahá až do 19. století.

Kolejové rypadlo Marion Shovel, model 40

U vzniku stál v roce 1887 Rudolf Fredrik Berg, švédský chemik s vášní pro železobetonové konstrukce a nové technologie, který založil v jižním Švédsku společnost Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet vyrábějící betonové dekorační dílce. Tato společnost se během své existence postupně transformovala až na mezinárodní společnost zaměřenou na poskytování komplexních stavebních služeb. Název Skanska používá od roku 1984

Skupina Skanska celosvětově zaměstnává cca 43 000 zaměstnanců a působí na vybraných trzích v Evropě a ve Spojených státech

V čele skupiny stojí Skanska AB se sídlem ve Stockholmu, jejíž akcie se obchodují na Stockholmské burze (NASDAQ Stockholm)

1887 Založena společnost AB Skanska Cementgjuteriet

1897 První zahraniční zakázka (Velká Británie)

1902 První zahraniční pobočka

1927 První stavba asfaltové komunikace ve Švédsku

1953 ČSR: založení společnosti Zemstav - specializace na zemní práce

1961 Změna názvu Zemstav na Inženýrské a průmyslové stavby a rozšíření spektra podnikání

1965 Zapsání AB Skanska Cementgjuteriet na burze ve Stockholmu

1984 Změna názvu AB Skanska Cementgjuteriet na Skanska

1991 Vznik akciové společnosti Inženýrské a průmyslové stavby a.s., 100% vlastník stát

1992 Společnost Inženýrské a průmyslové stavby a.s. privatizována v rámci kupónové privatizace

1997 Založena Skanska Property Czech Republic, s.r.o.

1998 Změna názvu na IPS a.s.

2000 Kontrolní podíl v IPS a.s. získala společnost Skanska

2001 Změna názvu na IPS Skanska a.s.

2002 Změna názvu na Skanska CZ a.s.

2008 Změna struktury z divizní na holdingovou, skupinu vede Skanska CS a.s., stoprocentním vlastníkem je Skanska AB se sídlem ve Švédsku

2010 Změna struktury z holdingové na divizní - Skanska a.s., stoprocentním vlastníkem je Skanska AB se sídlem ve Švédsku

2012 Skanska slaví 125. výročí založení

2016 Skanska Construction Rumunsko a Maďarsko se stala součástí obchodní jednotky Skanska Česká republika a Slovensko jako sedmá divize

2019 Polsko se stalo součástí obchodní jednotky Skanska Central Europe (SCE)