Skanska v České Republice
c

Zpráva o hospodaření Skanska za období devíti měsíců: dobré finanční výsledky

Dobré hospodářské výsledky Skanska ve třetím čtvrtletí jsou dány lepšími výsledky stavebního segmentu a pokračujícími skvělými výsledky komerčního developmentu.

Níže jsou uvedeny nejdůležitější informace o finančních výsledcích Skanska z období leden až září 2019 a dále pak komentář CEO společnosti, Anderse Danielssona, uvedený ve zprávě o hospodářských výsledcích za období devíti měsíců, která byla poskytnuta finančním analytikům.

Doporučujeme vám přečíst si celou zprávu, kterou najdete na této webové stránce společnosti Skanska. Kromě toho bude na této webové stránce společnosti Skanska přenášen webcast, ve kterém Anders Danielsson a CFO Magnus Persson představí tuto zprávu za období devíti měsíců finančním analytikům. Přímý přenos této prezentace se uskuteční dnes od 10:00 do 11:00 SEČ, poté bude k dispozici ze záznamu.

Hlavní finanční ukazatele za leden až září 2019 (pokud není uvedeno jinak, představují údaje v závorkách výsledky za srovnatelné období roku 2018)

  • Tržby dosáhly hodnoty 125,4 miliard SEK (120,8); po očištění o vliv směnných kurzů se tržby snížily o 1 procento.
  • Provozní zisk dosáhl hodnoty 5,4 miliard SEK (2,4 miliard SEK); po očištění o vliv směnných kurzů se provozní zisk zvýšil o 114 procent.
  • Zisk na akcii se zvýšil o 112 procent na hodnotu 10,75 (5,07) SEK.
  • Provozní zisk v segmentu stavebnictví činil 2,7 miliard SEK (0,2). Srovnatelné období zahrnuje náklady na restrukturalizaci, odpisy z projektů a ztrátu ze snížení hodnoty goodwillu, které měly negativní vliv, a vyřešení reklamací a nároků a snížení penzijních nákladů, které měly vliv pozitivní. Celkový dopad tak činí –2.3 miliard SEK netto.
  • Nové zakázky ve stavebním segmentu dosáhly úrovně 96,8 miliard SEK (102,6); po očištění o vliv směnných kurzů se zasmluvněnost snížila o 10 procent. Zásoba práce měla hodnotu 183,7 miliard SEK (údaje k 30. červnu 2019: 184,0 miliard SEK).
  • Provozní zisk v projektovém developmentu dosáhl úrovně 2,8 miliard SEK (2,9); po očištění o vliv směnných kurzů se provozní zisk snížil o 4 procenta.
  • Návratnost vázaného kapitálu (ROCE) v segmentu projektového developmentu dosáhla hodnoty 10,6 procent (11,1 procent)
  • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) činila 21,6 procent (9,8).

Komentář CEO Anderse Danielssona

„V průběhu čtvrtletí docházelo k dalšímu zlepšování základní ziskovosti ve stavebnictví, zatímco komerční development si své dobré výsledky udržel, výsledkem čehož bylo úspěšné třetí čtvrtletí pro Skanska. Na základě průběžných dvanácti měsíců překračujeme náš cíl rentability jak u naší činnosti v oblasti projektového developmentu, tak i u rentability vlastního kapitálu skupiny.“

Stavebnictví

„Ve stavebnictví pokračujeme v systému, kdy si zakázky pečlivě vybíráme. Na mnoha trzích, kde působíme, se připravuje velké množství projektů a zásobu práce se nám daří doplňovat o nové projekty, které jsou z pohledu rizik a výnosů atraktivní. I nadále se velice soustředíme na realizační fázi a díky tomu dochází nyní ke zlepšování ziskovosti. V souvislosti s dokončováním starších projektů s nízkou ziskovostí a se získáním nových a výnosnějších projektů do naší zásoby práce očekáváme, že se časem naše ziskovost ještě zvýší.“

Rezidenční development

„Tempo prodeje v rezidenčním developmentu odpovídalo hodnotám loňského roku a určité zlepšení zaznamenáváme na švédském trhu u výstavby nových rezidenčních projektů. Švédský trh je však stále velmi vzdálen od situace, kdy trh byl silný, tak jak tomu bylo až do léta roku 2017. Díky naší silné rozvaze se můžeme přizpůsobit současnému tržnímu prostředí, kdy se zákazníci rozhodují koupit si nové bydlení spíše ve fázi dokončování projektů. Z hlediska rentability zůstává základní ziskovost v segmentu rezidenčního developmentu stabilní, na úrovni cca 10 % provozní marže.“

Komerční development

„I ve třetím čtvrtletí pokračoval komerční development ve vynikajících výsledcích. Během prvních šesti měsíců roku 2019 jsme prodali nemovitosti v severských zemích a USA a ve třetím čtvrtletí jsme prodali nemovitosti ve střední Evropě, což dokazuje šíři našeho geografického záběru a sílu našeho portfolia. I přes vysoké prodeje si v našem portfoliu udržujeme velmi atraktivní úroveň nerealizovaných zisků. Za současných příznivých tržních podmínek ve smyslu silné poptávky ze strany investorů a s dynamikou pronajímání našich projektů máme dobré předpoklady k tomu, abychom i v budoucnu generovali zisky. “

„V našem portfoliu projektového developmentu, včetně aktiv PPP, se nerealizované zisky od konce roku zvýšily a zároveň jsme podle segmentového výkaznictví realizovali zisky ve výši 4,0 miliardy SEK. Do konce třetího čtvrtletí dosáhly nerealizované zisky hodnoty 13,9 miliard SEK.“

Výhled do budoucna

„Podíváme-li se do budoucna, existuje několik makroekonomických ukazatelů, které naznačují, že bude docházet ke zpomalování celkového hospodářského růstu. S výjimkou slabého stavebního trhu ve Velké Británii jsme dosud nezaznamenali žádný přímý negativní dopad na poptávku na našich trzích, nicméně tento vývoj pozorně sledujeme. Ve stavebnictví je stále tvrdá konkurence a v oblasti projektového developmentu čelíme zvyšování nákladů na stavebním trhu.“

„Naše priority zůstávají stejné a postupujeme v souladu s naším strategickým plánem. Ve stavebnictví to znamená, že zisk je přednější než tržby, v projektovém developmentu to značí tvorbu hodnoty v rámci stávajícího portfolia a doplňování nových projektů v rámci developmentu, které budou realizovány v následujících čtvrtletích a letech.“