Skanska v České Republice
c

V Náměšti na Hané si nadělili nové silnice a chodníky

Tisková zpráva 26.11.2009 0:00 CET

Náměšť na Hané Obyvatelé Náměšti na Hané si mohou konečně oddechnout. V těchto dnech totiž byla dokončena oprava 3,5 km dlouhého úseku silnice, která prochází téměř celou obcí. Rekonstrukci, která trvala 15 měsíců, si vyžádal havarijní stav místních komunikací, navíc poznamenán výstavbou kanalizace. Součástí stavebních prací, které zajišťovala společnost Skanska DS, byly rekonstrukce mostů přes Šumici a Baběnec, výstavba dvou opěrných zdí, cyklostezky, parkoviště a úpravy chodníků a vjezdů. Investorem stavby byl Olomoucký kraj a Městys Náměšť na Hané.

Nové silnice a chodníky

„Rekonstrukce přispěje ke snížení hlučnosti a prašnosti ze stávající komunikace, což pozitivně ovlivní kvalitu života obyvatel i životní prostředí. Pro řidiče i cyklisty pak bude silnice bez výmolů rozhodně bezpečnější,“ řekl Arnold Rozehnal, stavbyvedoucí ze společnosti Skanska DS.

Samotná rekonstrukce komunikace byla dělená do 5 větví o celkové délce 3,546 km. Součástí jejich úprav byly kompletně nové konstrukční vrstvy, asfaltové vrstvy, pokládka obrubníků, přídlažby ze žulových kostek, odvodnění v podobě uličních vpustí. Rekonstrukci si vyžádal i stávající most přes Šumici, který je tvořen dvěma oddělenými mosty (směrově oddělený provoz). Stavební úpravy spočívaly v odstranění starého mostního svršku až na nosnou konstrukci, pak se provedla spádová vrstva, izolace, nové římsy, zábradlí a vozovka tloušťky 80 mm. Proběhla i sanace poškozených míst spodní stavby a nosné konstrukce. Pod mostem se obnovila dlažba z lomového kamene. „Na rozdíl od mostu přes Šumici si objekt přes Baběnec díky špatnému technickému stavu mostní klenbové konstrukce vyžádal demolici. Na stejném místě jsme poté postavili nový most s betonovou rámovou konstrukcí,“ upřesnil Lukáš Koláček, výrobní přípravář ze společnosti Skanska DS..

Základní údaje: Název: III/44919, III/44920, III/37340, III/44922 Loučany – Náměšť na Hané, rekonstrukce silnice Lokalita: Olomoucký kraj Délka: 3,546 km Investor: Olomoucký kraj, Městys Náměšť na Hané Zhotovitel: Skanska DS a.s., Direkce Morava Sever Projektant: Moravia Consult Olomouc, a.s. Doba výstavby: srpen 2008 – listopad 2009 Cena: 108,7 mil.bez DPH