Skanska v České Republice
c

Silnice u Frýdku-Místku se „zavrtá“ do tunelu

Tisková zpráva 02.12.2009 0:00 CET

Rychaltice Dnešním slavnostním prvním výkopem byla zahájena stavba rychlostní silnice R48 spojující Rychaltice a Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Čtyřproudová, sedm kilometrů dlouhá silnice počítá mj. se 160 metrů dlouhým tunelem a 15 mostními objekty. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a financována bude z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a dotací EU v rámci Operačního programu Doprava. Zhotovitelem stavby je sdružení zhotovitelů, jejichž vedoucím členem je společnost Skanska DS.

„Prvních 2,5 kilometru úseku je vedeno po stávající trase současné silnice I/48. Ta se tak dočká celkové rekonstrukce a rozšíření na čtyři pruhy. Zbývající část komunikace je vedena v nové trase,“ uvedl Jiří Kučera stavbyvedoucí Skanska DS a.s.

Průchod komunikace u obce Lysůvky je řešen tunelem o celkové délce 160 metrů. Projekt zahrnuje také zbudování protihlukových stěn u obytných objektů v okolí silnice. Jedním z hlavních důvodu realizace stavby je fakt, že stávající komunikace z kapacitního hlediska neodpovídá prognózovanému nárůstu intenzity dopravy. Stavba úseku plní také významnou regionální roli díky křížením s mnoha důležitými lokálními komunikacemi.

Základní údaje: Název: R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek Lokalita: Moravskoslezský kraj Délka: 7,137 km Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Financování: Státní fond dopravní infrastruktury a Operační program Doprava Zhotovitel: Sdružení R48 Rychaltice – Frýdek-Místek Skanska DS a.s., Metrostav a.s., ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Projektant: Moravia Consult Olomouc, a.s. Cena: 2,748 miliardy Kč (bez DPH)