Skanska v České Republice
c

Etické podnikání za vyšší transparentnost

Tisková zpráva 15.10.2013 13:00 CET

Transparency International každoročně zveřejňuje Globální barometr korupce. Z pravidelně vydávané analýzy vyplývá znepokojující skutečnost: vnímání korupce v Česku se zhoršuje. Odvětví, které je v očích české veřejnosti s korupčními kauzami úzce spojené, je nepochybně stavební byznys. I přesto ve světě českého stavebnictví působí zásadoví hráči, kteří se rozhodli pravidla fair play nejen ctít, ale zápas s korupcí i aktivně podporovat.

4Etika

Příkladem aktivit společensky odpovědné firmy je projekt 4ETIKA, kterým se společnost Skanska ve spolupráci s Transparency International Česká republika snaží vrátit principy slušného chování do běžného života. Uvnitř firmy Skanska důsledně prosazuje nulovou toleranci vůči jakýmkoli projevům neetického jednání a prostřednictvím projektu 4ETIKA se snaží o zlepšení celkového společenského a podnikatelského klimatu v naší zemi.

„Vítáme veřejnou angažovanost firmy Skanska v oblasti zlepšování společenského prostředí. Doufáme, že Skanska bude příkladem pro další firmy, které cítí svůj díl odpovědnosti za současný stav. Poskytujeme odborné konzultace realizátorům vítězného projektu tak, aby projekt měl co největší dopad,“ komentuje iniciativu David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika.

4ETIKA pramení z přesvědčení, že český byznys potřebuje fungovat ve skutečně transparentním prostředí. Nelze zavírat oči před tím, že se současnou situací nejsou spokojeni ani občané – právě jim nabízí projekt šanci uplatnit vlastní nápady a něco změnit. 4ETIKA je soutěž pro občany České republiky, kteří přicházejí s návrhem jak podpořit podnikatelskou etiku. Předkladatelé vítězného projektu získávají na jeho realizaci finanční podporu ve výši až 200 tis. Kč a poradenství odborníků z Transparency International.

První ročník soutěže 4ETIKA byl vyhlášen v loňském roce a o přízeň odborné poroty bojovalo celkem 7 projektů, které splnily podmínky soutěže. Vítězem pilotního ročníku byl v březnu tohoto roku vyhlášen projekt „Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám“, který porotě představil návrh nezávislého hodnocení celého zadávacího procesu veřejných zakázek. Autory projektu, který u poroty bodoval, jsou studenti Miroslav Mráz, Lenka Moutelíková, Petr Tyl, Dita Přikrylová. Vítězové prvního ročníku nyní pracují na samotná realizace daného projektu v rámci finančního rozpočtu. Konkrétní výstupy jejich snažení budou známy v březnu 2014.

V letošním roce vstupuje soutěž 4ETIKA do druhého ročníku. Detailní podmínky pro přihlášení projektů naleznete na www.skanska.cz/4ETIKA. Termín odevzdání soutěžních návrhů je 17. ledna 2014. Na konci února pak odborná komise složená ze zástupců Skanska, Transparency International a nezávislých odborníků představí vítěze, který opět získá rok na realizaci projektu.

„Tato „soutěž“ se od ostatních velice liší. Zde nejde o to vyhrát, ale o to přijít s návrhem projektu, který je poté realizovatelný. Vše je reálné, musí být proveditelné v rámci harmonogramu a rozpočtu. Tedy samotné vítězství spíše zavazuje, nežli benefituje. Tento fakt je však zároveň i silnou stránkou této „soutěže“. Pokud jste frustrováni z toho, že vaše nápady končí v šuplíku, pak se nedejte odradit a přihlaste se do dalšího ročníku 4ETIKA! Je to jednoduché, stačí přijít s nápadem, který má ambici zlepšit etiku, či řešit konflikty mezi ekonomickou a etickou racionalitou“, tak soutěž 4ETIKA hodnotí člen vítězného týmu Petr Tyl.