Skanska v České Republice
c

Začínají hlavní stavební práce na trati z Horního Dvořiště do Českých Budějovic

Tisková zpráva 22.05.2008 0:00 CET

České Budějovice Na železniční trati z Horního Dvořiště do Českých Budějovic, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru, byly v těchto dnech zahájeny hlavní stavební práce. Investorem optimalizace 59 km dlouhého úseku je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a kompletní dokončení stavby je plánováno na konec června příštího roku.

Jedná se o další z významných projektů transevropské dopravní sítě, který je zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu doprava na léta 2007 – 2013. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy schválena dne 19. února 2008. Projekt, jehož celkové náklady dosáhnou 1,235 mld. Kč bez DPH, je financován Státním fondem dopravní infrastruktury a spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. Příspěvek Evropského společenství může dosáhnout maximální částky cca 904 milionů Kč.

Optimalizace traťového úseku navazuje na dřívější elektrizaci, během níž některé úseky a většina železničních stanic prošly rekonstrukcí. S výjimkou jednoho mostu ve stanici Rybník se tak hlavní stavební činnost odehraje mezi železniční stanicí Omlenice a Českými Budějovicemi. Z železničních stanic zbývá rekonstruovat pouze stanici Holkov.

Optimalizace trati zlepší její technické parametry, zvýší cestovní rychlost, zlepší komfort cestujících, umožní jízdu vlaků s naklápěcími skříněmi, zvýší traťovou třídu (D4 UIC) a zlepší její prostorovou průchodnost (UIC GC).

Rekonstrukce trati si vyžádá některé výluky provozu a také změny v dopravě v Českých Budějovicích. Od 8. do 14. června bude uzavřen železniční přejezd v Křižíkově ulici a objížďka povede Novohradskou ulicí. Od 15. června pak bude uzavřen přejezd Novohradské ulici a objížďka povede ulicemi Křižíkova a Mánesova. Od 12. do 25.6. bude uzavřen přejezd na nádraží v Kaplici s objížďkou po místních komunikacích.

Díky mírné zimě již byly zahájeny práce na nejsložitějším objektu celé stavby, tzv. dvoumostí v km 118,519 na výjezdu ze železniční stanice České Budějovice ve směru na Horní Dvořiště a České Velenice, kde budou původní ocelové mosty nahrazeny mosty železobetonovými. „Zahájili jsme bourání pilířů a opěr a zakládání nových. V koleji směrem na Dvořiště byla vyjmuta původní mostní konstrukce, která po rozřezání skončila ve šrotu. Jsou dokončeny betonáže do úrovně úložných prahů a probíhá bednění a armování mostovky a říms,“ uvedl ředitel výstavby Jan Moravec ze společnosti Skanska DS.

Mezi dvoumostím a vlastní železniční stanicí České Budějovice je rekonstruován železniční spodek a svršek. V celém úseku pokračují intenzivní stavební práce zejména po dobu výluky, tedy až do 26. června. V těžko přístupných úsecích použijí stavbaři moderní technologii sanace železničního spodku bez snášení kolejového roštu. V celém úseku bude rekonstruováno 19 mostů a 40 propustků, 11 propustků bude zrušeno.

Ve dvou stanicích budou modernizovaná nástupiště, dojde ke zvýšení nástupištních hran pro usnadnění výstupu a nástupu cestujících. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup - budou sníženy obrubníky v místech přechodů pro chodce a instalovány vodící linie, signální a varovné pásy a akustické majáky pro nevidomé a slabozraké.

Základní údaje: Název stavby: Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Financování: Státní fond dopravní infrastruktury a Fond soudržnosti EU Termín výstavby: listopad 2007 – červen 2009 Cena:1,235 mld.Kč bez DPH Projektant: Metroprojekt Praha a.s. Zhotovitel: Sdružení Jižní koridor (Skanska DS a.s. a Viamont DSP a.s.)

Vybrané technické údaje: Optimalizace železničního spodku 25 427 m Optimalizace železničního svršku 28 659 m Nové výhybky 10 Protihlukové stěny 24 690 m2 Individuální protihluková ochrana 73 domů Nová nástupiště úrovňová 221 m Nová nástupiště mimoúrovňová 110 m Rekonstruovaná nástupiště 244 m

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace