Skanska v České Republice
c

Dvacet kilometrů opravených silnic v okolí Konice

Tisková zpráva 18.12.2008 0:00 CET

Konice Silnice II/373 v úseku Slavětín-Runářov včetně průtahu městem Konice už nebude postrachem řidičů. Na nový bezpečný povrch použili specialisté ze Skanska DS i technologii recyklace, při které vyrobili ze staré vozovky podklad pro novou. Na náročnou, rok a půl trvající rekonstrukci za 182 milionů korun poskytla peníze i Evropská investiční banka. Investorem byly Správa silnic Olomouckého kraje a město Konice.

Stará silnice byla v havarijním stavu, četné výtluky ohrožovaly bezpečnost a vozovka byla velmi prašná. Oprava se týkala vybraných úseků na celkem dvaceti kilometrech silnice. Zajímavostí je použití recyklace konstrukčních vrstev vozovky přímo na místě stavby.

„Když to hodně zjednoduším, tak jsme z rozfrézovaného starého asfaltu a ostatních vrstev na místě vyrobili podklad pro novou vozovku. Technologii rozvíjíme už několik let a jsme hrdí na to, že můžeme alespoň takto přispět k menšímu zatížení okolního prostředí“, popisuje Arnold Rozehnal ze Skanska DS.

Rekonstrukce silnice znamenala odfrézování, výměnu podkladních i svrchních živičných vrstev, silniční specialisté také dosypali krajnice, osadili směrové sloupky a dopravní značení, opravili příkopy a propustky.

Přímo v Konici pak byla součástí úprav demolice bývalé staré školy, což prostoru pomohlo ve prospěch pěších. Vzniklo také nové parkoviště před zámkem, které ulehčí dopravě v blízkosti centra. Rekonstrukce zahrnovala i nové veřejné osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů, vodovodu, plynovodu, novou dešťovou kanalizaci a sadové úpravy.

Investor: Správa silnice Olomouckého kraje (komunikace, demolice) Město Konice (chodníky, parkoviště, sadové úpravy, inženýrské sítě) Zhotovitel: Skanska DS a.s., závod 75 Olomouc Termín zahájení: 04/2007 Termín dokončení: 12/2008 Náklady SSOK: 160 mil. Kč Náklady Město Konice: 22 mil. Kč

Kontakt: Ondřej Šuch Mgr., Vedoucí externí komunikace