Skanska v České Republice
c

Drncání po žulových kostkách mezi Popůvkami a D1 je minulostí

Tisková zpráva 12.09.2011 7:00 CET

Brno, Popůvky – Rekonstrukce silnice II/602 mezi dálnicí D1 a Popůvkami je hotová a dokonce o pár dnů dřív. Oddechnou si tak hlavně řidiči, kteří museli do Popůvek a Troubska jezdit objížďkou po dálnici D1 a přes Bosonohy. Z původní silnice mezi Popůvkami, automotodromem a Ostrovačicemi navíc zmizely žulové kostky, které zde po mnoho let prověřovaly tlumiče aut. Nový povrch je asfaltový, provoz tak bude bezpečnější a méně hlučný. Minulostí je zde také nebezpečné předjíždění v nepřehledných úsecích, protože vozovka byla rozšířena o stoupací pruh.

hl foto

 „Velmi krátký termín stavby, se kterým jsme vyhráli výběrové řízení na realizaci této stavby, se nám podařilo splnit a o pár dnů dokonce zkrátit,“ řekl Michael Wolf, ředitel závodu Morava jih Skanska a.s. „I přes některé obtíže s neúnosným podložím, které stavbu zdržely, ale které nebylo možné předvídat, se nám společně s investorem tyto komplikace podařilo technicky vyřešit a slíbený termín dodržet. Stavbu tak předáváme už po necelých 150 dnech od zahájení prací,“ dodal Wolf.

V posledních dnech se již jen dokončovala montáž svodidel, vodorovné dopravní značení a terénní úpravy. Díky dokončení nové stavby se výrazně zlepší průjezdnost a dopravní obslužnost v okolí automotodromu, zejména v době špičky při motoristických akcích. První auta projedou kompletně zrekonstruovanou silnicí v pondělí 12. září v odpoledních hodinách, kdy bude také zrušena objízdná trasa.  Investorem stavby je Jihomoravský kraj, prostřednictvím Správy a údržby silnic JmK, stavbu realizovala s nejnižší nabídkovou cenou společnost Skanska.

Součástí rekonstrukce silnice II/602 Popůvky – Ostrovačice byla kompletní rekonstrukce vozovky včetně výstavby stoupacího, resp. odbočovacího pruhu, v celkové délce 2 530 metrů. Z původně dvoupruhové komunikace o šířce 7 metrů je nyní třípruhová silnice v šířce 10,5 metru. Nový asfaltový povrch získala také odbočka k automotodromu v délce 2518 metrů. V rámci stavby byly provedeny přeložky inženýrských a telekomunikačních sítí a dva nové zálivy pro autobusové zastávky vydlážděné žulovými kostkami. Podél trasy je vybudováno také několik propustků na odtok vody. V rámci stavby bylo navezeno a vybudováno necelých 17 tisíc m3 násypů pro rozšíření komunikace a bylo zde položeno téměř 31 tisíc m2 asfaltového povrchu.

Práce probíhaly za úplné uzávěry komunikace, již v červnu však byl předán do předčasného užívání úsek mezi Kývalkou a odbočkou na automotodrom, v celkové délce 500 metrů.